Principalele activităţi desfăşurate de către AMCM
în perioada martie decembrie 2009

2009 23-27 martie În cadrul Zilelor MeÅŸteÅŸugăreÅŸti din Pustiana am avut doi artiÅŸti cunoscuÅ£i încă de anul trecut, sculptorul Istvan Majoros ÅŸi graficiana Marietta Kartali, care s-au ocupat cu copiii din Frumoasa ÅŸi Pustiana.
2009 4 aprilie Copiii din clasa a VIII.-a care doresc să înveÅ£e mai departe în Miercurea Ciuc au făcut o scurtă vizită la internatul nostru din aceeaÅŸi localitate. Scopul vizitei a fost familiarizarea cu viaÅ£a din internat, cu viaÅ£a la oraÅŸ înainte de a decide.
2009 14-18 aprilie La Olimpiada NaÅ£ională de Limbă Maghiară organizată anul acesta în Odorheiul Secuiesc au participat trei reprezentanÅ£i ai judeÅ£ului Bacău: Olimpia Cîtea-Arini, Irina Polcovnicu- Fundu Răcăciun, Nikoletta GerÅ£ui- CoÅŸnea. Ei au fost cei care la etapa judeÅ£eană au obÅ£inut cele mai bune rezultate.
2009 6-11 mai DelegaÅ£ia Societăţii Helvetia Hungaria din ElveÅ£ia a vizitat câteva sate din judeÅ£ul Bacău locuite de catolici. După vizită Peter Guha, vicepreÅŸedintele Societăţii Helvetia Hungaria s-a pronunÅ£at foarte pozitiv despre munca depusă de AMCM.
2009 18-24 mai Matyas Usztics ÅŸi echipa de teatru condusă de dânsul, „Magyar Nemzeti Kamara Színház” au Å£inut o serie de spectacole în următoarele sate din judeÅ£ul Bacău: CoÅŸnea, Lespezi, Galbeni, Arini, Vladnic, Ciucani, Fundu Răcăciuni, Frumoasa ÅŸi Pustiana.
2009 iulie 39 de copii din Coman ÅŸi 10 copii din Cleja au petrecut o săptămână în Odorheiu Secuiesc cu ajutorul clubului Rotary din localitate în compania a două învăţătoare, Maria Pfemeter ÅŸi Katalon Madarasz.
2009 iunie-iulie Copiii din Ciucani ÅŸi-au petrecut toată vara în tabere, dintre care două au fost organizate în Ungaria, alte două fiind organizate la Ciucani.
2009 iunie 81 de copii din Arini au participat la o tabără în Ungaria, în localitatea Balatonakali sub supravegherea profesoarei Veronica Gal.
2009 iulie 17 copii din Satul Buda (com. Cleja) au participat la o tabără în Nagykörű, Ungaria. Printre altele au vizitat oraÅŸele Szolnok ÅŸi Jászberény, dar ÅŸi castelul Grassalkovich din GödöllÅ‘.
2009 1 iunie Cu ajutorul lui Erzsebet Bajtai, soÅ£ia ambasadorului Ungariei la BucureÅŸti, asociaÅ£ia internaÅ£ională IWAB , dar ÅŸi cu ajutorul AMCM am reuÅŸi în sfărÅŸi să începem construirea grupului sanitar la ÅŸcoala generală din Lespezi, Bacău.
2009 14 iunie AMCM şi-a ţinut Adunarea Generală.
2009 14-21 iunie Copii din Lespezi au participat la o tabără din Balatonboglár, Ungaria sub supravegerea profesorului Attila Marton.
2009 20 iunie Elena Nistor, profesoara de muzică AMCM, a căştigat premiul „Magyar Örökség” (MoÅŸtenire Maghiară) în Ungaria, fiind un artist care transmite valorile culturii ceangăieÅŸti.
2009 20-28 iunie Copii din Pustiana au participat la o tabără din Keszthely, Ungaria.
2009 22-30 iunie 21 de copii din Gioseni (Bacău) au participat la tabăra „Kis Vakond” din Nyíregyháza, Ungaria.
2009 24 iunie-1 iulie 22 de copii din Frumoasa au petrecut o săptămână într-o tabără din Nyírád, Ungaria.
2009 27 iunie-6 iulie 19 elevi din clasa a VII-a care doresc să-ÅŸi continue studiile în limba maghiară au participat la o tabără de 10 zile în localitatea Dabas, Ungaria împreună cu Eva Ferencz, pedagogul elevilor din Miercurea Ciuc.
2009 27 iunie-6 iulie În organizarea asociaÅ£iei MADISZ din Satu Mare a avut loc a XII-a tabără de limbă maternă la care au participat 53 de copii ceangăi din Moldova.
2009 29 iunie–5 iulie Copii din Tuta au participat la o tabără în Muzsna, Ungaria organizată de Papp Laszlo ÅŸi de corul bisericii „Nagyboldogasszony” din Budapesta.

2009 29 iunie–5 iulie În localitatea Csobanka, Ungaria a fost organizată o tabără la care au participat copii din Ciucani, Galbeni, Luizicălugăra ÅŸi Vladnic (judeÅ£ul Bacău).
2009 31 iunie–9 iulie Copii din Fundu Racaciuni au petrecut 10 zile lângă Balaton, fiind însoÅ£iÅ£i de profesoara Monica Csillag. Tabăra a fost organizată de Agota Schmidt, Ungaria.
2009 9-19 iulie A fost organizată o tabără în localitatea Békésszentandrás, Ungaria, la care au participat 18 copii din SomuÅŸca ÅŸi Fundu Răcăciuni însoÅ£iÅ£i de profesorul Valentin Ghiurca.
2009 15-22 iulie A fost organizată a XVI-a tabără „ Borsos Miklós”, fiind organizată de câtre FundaÅ£ia „Borsos Miklós” din Ciumani (jud. Harghita) ÅŸi Centrul Cultural din Lăzarea (jud. Harghita). La tabără au participat ÅŸi copii din Pustiana (jud. Bacău).
2009 19 iulie În sfărÅŸit a avut loc inaugurarea Casei Copiilor din CoÅŸnea. N-am fi reuÅŸit fără ajutorul localnicilor ÅŸi al grupului de dansuri populare din localitate.
2009 22-28 iulie A fost organizată din nou o tabără pentru 26 de copii din Fundu Răcăciuni, însoÅ£iÅ£i ÅŸi de data asta de profesorii lor, Monica ÅŸi Levente Csillag.
2009 25 iulie-2 august În Pustiana, judeÅ£ul Bacău a fost organizată o tabără de muzică populară la care au participat pe lângă copii din localitate ÅŸi elevii Åžcolii de Muzică Populară din Óbuda, Budapesta, oaspeÅ£i din Méntelke precum ÅŸi membrii FundaÅ£iei Csodaszarvas din Ungaria.
2009 26 iulie–2 august 10 copii din Frumoasa însoÅ£iÅ£i de 2 profesori au participat la tabăra de dansuri populare din Lunca de Jos, GhimeÅŸ.
2009 sfărÅŸitul lui iulie Copii din Lespezi au participat la tabăra „Baranta” , în munÅ£ii Harghitei, tabăra fiind organizată de Ilonka Szarka, Erika Ruszthi ÅŸi László Árpád.
2009 30 iulie–2 august Au fost organizate a ÅŸaptea oară Zilele satului Arini.
2009 3-10 august 20 de copii ÅŸi 3 însoÅ£itori au participat la o tabără timp de o săptămână în Eger, Ungaria.
2009 4-9 august 10 copii din Frumoasa împreună cu însoÅ£itorul lor, Neagu Adrian au petrecut o săptămână de neuitat la pensiunea „ Súgó” din munÅ£ii Harghitei.
2009 7-9 august A avut loc al XIX-lea Festival Ceangău la Jászberény, Ungari, la care au participat Grupul de Dansuri Populare TradiÅ£ionale din Pustiana precum ÅŸi artiÅŸtii Piszár Kati, Legedi László István ÅŸi Hodorog András.
2009 17-23 august A avut loc a XI-a Tabără Pedagogică Metodologică Ceangăiască pentru colegii vechi ÅŸi cei noi care participă la Programul De Cultivare a Limbii Maghiare. De data aceasta tabăra a fost organizată în două locaÅ£ii, Casa Copiilor din Vladnic din judeÅ£ul Bacău ÅŸi Sovata, judeÅ£ul Harghita.
2009 17-23 august 40 de copii din SomuÅŸca, Ciucani ÅŸi din Galbeni au participat la o tabără în Budapesta.
2009 20 august copii din Lespezi, Bacău au participat la concursul de desen “Nyitva van az aranykapu” unde au premit menÅ£iuni ÅŸi premiuri speciale
2009 26 septembrie Am inaugurat în sfârÅŸit Casa Copiilor din Fundu Răcăciuni.
2009 octombrie A avut loc Balul Bobocilor în internatul liceului „Székely Károly” din Miercurea Ciuc, unde sunt cazaÅ£i cei 80 de elevi din Moldova care-ÅŸi continuă studiile aici.
2009 octombrie Kovács (Feraru) Krisztián , discipolul Elenei Nistor a căştigat premiul cel mare la al XIX. Concurs de Cântece Populare „Hajnal Akar Lenni” din Satu Mare.
2009 octombrie Pedagogi AMCM ( Botezatu Victoria din satul Buda, Imre Éva din CoÅŸnea, Veress Kinga din Pustiana ÅŸi Szász Erzsébet din Gioseni) a participat la un curs profesional de perfecÅ£ionare în Budapesta la invitaÅ£ia Liceului „Németh László” ÅŸi a FundaÅ£iei Schola Rivulina.
2009 24-27 octombrie Au fost din nou organizate o serie de hore (horba, táncház), formaÅ£ia „Berka” venind din nou în Moldova. De data asta ne-am distrat în Lespezi, Frumoasa, Arini, Ciucani ÅŸi Fundu Răcăciuni, în locaÅ£iile AMCM.
2009 începutul lui octombrie Arhiepicopul Ioan Robu a anunÅ£at faptul că în viitorul apropiat va fi posibilă celebrarea unor liturghii în limba maghiară în satele ceangăieÅŸti din Moldova, desigur doar acolo unde acest lucru este cerut de enoriaÅŸi.
2009 10-15 octombrie Matyas Usztics ÅŸi echipa de teatru condusă de dânsul, „Magyar Nemzeti Kamara Színház” au Å£inut o serie de spectacole în următoarele sate din judeÅ£ul Bacău: Valea Mică, SomuÅŸca, Tuta, Coman.
2009 16-17 octombrie Cu titlul „MoÅŸtenire periclitată- Culturi periclitate” a fost organizată a V-a ediÅ£ie a conferinÅ£ei organizată în ultimii ani în Moldova (de data asta în Bacău ÅŸi satul Vladnic, jud. Bacău) de câtre FundaÅ£ia Teleki László ÅŸi AMCM. Apogeul acestei conferinÅ£e a fost liturghia cerebrată în limba română, maghiară ÅŸi latină de către episcopii Petru Gerghel (IaÅŸi) ÅŸi Cserháti Ferenc (Esztergom, Ungaria).
2009 octombrie S-a efectuat o filtrare ortopedică printre copii din Frumoasa, Fundu Răcăciuni ÅŸi liceeni ceangăi din Miercurea Ciuc. Filtrarea a fost efectuată de doctori ÅŸi asistente voluntare din Ungaria. Cazurile justificate au primit mijloace auxiliare, precum ÅŸi încălţăminte ortopedică.
2009 14 niembrie A fost organizată a VI-a ediÅ£ie a Concursului de Cântece Populare de pe Valea Siretului, anul acesta în Galbeni, jud. Bacău.
2009 27-29 noiembrie Laslău Cristina din Pustiana a participat la faza naÅ£ională a concursului de poveÅŸti „Aranytoll” din Oradea.
2009 Crăciun Foarte mulţi copii au primit daruri valoroase şi frumoase din partea celor ce simpatizează cu munca Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova.


Printati aceasta pagina