Scrisoare redactată de László Tőkés episcopului de Iaşi, Petru Gherghel

 

Prea Sfinţia Voastră!

 

Îngăduiţi-mi, ca în comunitatea credinţei noastre în Hristos, în spiritul sincerităţii creştine frăţeşti să mă adresez Prea Sfinţiei Voastre – de această dată în mod public – în legătură cu cele întâmplate în satul Nicoreşti din judeţul Bacău. Preotul din localitate a pornit o adevărată campanie duşmănoasă faţă de educaţia în limba maghiară ce se desfăşoară în afara programului şcolar – ceea ce nu contravine niciunei prevederi legale – interzicând chiar copiilor care urmează ore de limbă maghiară a ministra la slujbele religioase. Acest caz nu este primul şi nici singurul în Episcopia Prea Sfinţiei Voastre, în comunităţile ceangăilor maghiari.

 

Acest caz, respectiv acest tratament contravine credinţei noastre creştine comune şi poruncii dragostei evanghelice. Este inadmisibil şi inacceptabil pentru orice om de dreaptă credinţă ca slujitorii Domnului să aţâţe simţăminte antimaghiare în rândul enoriaşilor, faţă de unii care nu vor să facă rău nimănui, doresc doar să înveţe limba înaintaşilor lor, să-L slăvească pe Domnul pe această limbă.

 

Pe de altă parte reclam acea intoleranţă care încalcă principiul toleranţei confesionale europene, şi spiritul frăţiei ecumenice propovăduite şi de Biserica Prea Sfinţiei Voastre, ba chiar şi legile României, stat membru al Uniunii Europene.

 

Ca deputat în Parlamentul Europei permiteţi-mi să Vă reamintesc că şi România a ratificat Charta Europeană a Limbilor Minoritare şi Regionale, conform căruia limba ceangăilor maghiari se bucură de deplină protecţie atât din punct de vedere minoritar, cât şi din punct de vedere regional, nemaivorbind de faptul că atât limba maghiară cât şi cea română este limbă oficială a Europei unite. Pe deasupra nu este de neglijat faptul că comisarul şef pentru politica multilingvistică şi multiculturală în Consiliului Europei nu este altul decât tocmai concetăţeanul nostru, domnul Leonard Orban.

 

Prea Sfinţite Domnule Episcop!

 

Având toate acestea în vedere, mă adresez Prea Sfinţiei Voastre să luaţi sub oblăduirea Dumneavoastră personală copii şi familiile hărţuite pentru simpla lor dorinţă de învăţa limba maghiară, şi să preveniţi ca în orice parohie a ceangăilor maghiari din Moldova să se întâmple asemenea abuzuri naţionaliste.

 

Consider că asemenea cazuri pot intra pe bună dreptate în atenţia Înaltului Scaun şi a Uniunii Europene. Consider totodată în schimb că nu ar fi bine să ajungem în această situaţie, dacă această problemă gravă – folosirea limbii materne în şcoli şi în biserici – am putea-o rezolva la noi acasă. Sunt dispus a mă întâlni oricând cu Prea Sfinţia Voastră, dacă în acest fel pot contribui la rezolvarea problemei ceangăilor şi la consolidarea legăturilor Bisericilor noastre.

 

Fie ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze viaţa şi activitatea Prea Sfinţiei Voastre – in Christo:


9 februarie 2009

 

László Tőkés
episcop
deputat în Parlamentul Europei

<<<


Printati aceasta pagina