Új oktatási helyszín - Máriafalva

Máriafalva (másként Lárga vagy Lárguca) a Nagy-Tázlóba folyó Larguca-patak völgyében található. A 17–18. században jött létre egy félreeső, erdős helyen. Lakossága katolikus. Közigazgatásilag Ferdinándújfalu községhez tartozik.
Rövid, lényegre törő mondatok, amit egy falu bemutatásánál mindenképp el kell, hogy mondani. De mitől más, miben különbözik a világ bármelyik másik kis településétől?
Máriafalva a Bogdánfalva-Lujzikalagor-Gajdár alkotta képzeletbeli háromszög közepén, a hegyek között megbújt kis, kedves település. A 2011-es népszámláskor ebben a moldvai kis faluban vállalták fel legnagyobb arányban az emberek származásukat, moldvai magyar identitásukat, magyar anyanyelvüket. „Elszántnak kell lenni, aki látogatást szeretne tenni Máriafalvára, ebbe a parányi, erdők közé zárt falucskába.” írja 2008 tavaszán, az akkori gajdári magyar tanító. (http://old.csango.ro/hu_2008_017.htm) Ez ma sincsen másként, ennek ellenére a falubeliek nem érzik úgy, hogy el lennének zárva a külvilágtól, úgy érzik, mindenük megvan, boldogulnak.

Ugyanekkor, már 2008-ban fogalmazódott meg az a gondolat is, hogy jó lenne, ha ebben a faluban is lehetősége adódna a gyerekeknek, hogy megtanuljanak írni-olvasni azon a nyelven, amit szüleiktől megtanultak. Ez a gondolat most vált valóra. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, miután átadta egy másik, erdélyi szervezetnek az eltelt 12 év során beindított 25 település magyar oktatásának szervezését, egy teljesen új forrást felkutatva, elkezdte a magyar nyelvű foglalkozások megszervezését. Egy, az EU által támogatott, nemzetközi, önkénteseket közvetítő szervezet segítségével érkezett meg a faluba Váli Edit és Lőrincz Júlia. A falubeliek segítségével nagyon hamar sikerült kiadó házat találni, azt otthonossá, oktatásra alkalmassá tenni.
Örömmel számolunk be arról, hogy mára a máriafalvi gyerekek nagy része naponta eljár a magyar foglalkozásokra.
Amennyiben szeretne részese lenni ennek a sikertörténetnek, szeretne személyes kapcsolatot kialakítani egy máriafalvi kisdiákkal, amennyiben lehetőségeihez mérten szeretné támogatni a máriafalvi oktatást, kérjük, jelentkezzen a keresztapa@csango.ro címen.

Ferencz Éva, oktatási felelős

2012.december.19.

<<<