Nagy nyári vakációs album

Lassan elröppen a nyár és vele a vakáció is. Kis közösségünk életében is sok minden történt a tanévzáró óta. Alig kerültek fel a koszorúk a jó tanulók fejére, és békéltek meg a csintalanabb tanulók a már felszabadultan mosolygó tanító és tanárnőkkel, máris kezdhettünk szervezkedni, ki, hová, mikor megy?!

Összegyűltünk, megtanácsoltuk. Az első táborba, ami június 24-26. közötti napokra esett csak ide, a szomszédba kellett menni. A lábnyiki táborban bátor fiaimnál el-el tört a mécses: annyi lány között egy kalagori sincs, így hogy lehet túlélni? A sok játék, foglakozás a nagyon finom ebédek és a friss fa illatú házikók végül csak megenyhítették szívüket a csíkfalusi és bogdánfalvi lányok iránt. Még tarthatott volna – mondták végül. Milyen csángó gyerekekkel, csángó faluban táborozni, kis házikókban lakni, kollégánk finom főztjét enni, a falusiaknak ismerősként köszöngetni? Milyen lehetne, mint JÓ!

Június 30-án tartotta primíciáját három lujzikalagori diakónus. Jasiban végezték teológiai tanulmányukat és a Konventuális Ferences Minorita Rend tagjaiként fognak lelkipásztorként tevékenykedni. A szertartás jelmondata az ótestamentumból származik, pap vagy te mindörökké, jelezve, hogy elkötelezettségük életre szóló. Életre szóló, akárcsak a házasság, ahogy a prédikációban is kiemelték. A szentmise után nagy ünnepséggel, zeneszóval ülte meg ki-ki a maga házánál ezt a frigyet. Ne feledkezzünk meg a gyulafehérvári teológián másodévet végzett szintén kalagori Toma Jánosról sem, imádkozzunk, hogy legyen kitartása és hite végigvinni elhatározását!

Régi álmom, egy olyan tábor itt Moldvában, ahol összegyűl a sok tehetségesen énekelő, táncoló, muzsikáló, rajzoló, faragó, kézműveskedő, fotózó, bábozó csángó-magyar gyerek és helyi, erdélyi, magyarországi mesterekkel együtt elevenítik fel, lesik el, tanulják meg azt a sok fogást, tapasztalatot, ami segítségével aztán, talán tudatosabban tudnak bánni istenadta tehetségükkel. Ezt a tábort valahogy olyannak képzelem, mint a Bancsi Edit által szervezte XXI. Kárpát-medencei Borsos Miklós Alkotótábort, ahol két igen tehetséges tanítványom vett részt. Mert milyen volt ez a tábor – kérdezhetnék, békés, felszabadító, impulzusokat adó, az alkotás öröméről szóló – ilyen volt. Július 20-27. között gyergyói, szebeni, felvidéki társaikkal együtt valóban felejthetetlen hetet töltöttek a lányok Böjte Csaba testvér gyergyószárhegyi házában.
Nos, egyelőre ennyi fér bele ebbe az albumba, a nyárnak pedig azért még nincs vége... :)

Petres László

<<<