Oktatási anyagok

Feladatlapok a magyar nyelv tanulásához

 

Feladatlap 1 Feladatlap 2 Feladatlap 3
Grétsy László: I. Helyesírás-fejlesztő játékok Grétsy László: II. Akusztikus (hangzással kapcsolatos) játékok Grétsy László: III. Szavaink jelentése 
Grétsy László: IV. Szóalkotás, szóalakítás Grétsy László: V. Játékos mondatszerkesztés, versjátékok Grétsy László: VI. Játékok szólásokkal, közmondásokkal
Grétsy László: VII. Találékonyság- és fantáziafejlesztő nyelvi játékok Feladatlap nagyok 2  

 

Szótárak

 

 Biológia  Fizika  Földrajz Irodalom 
 Kémia  Matematika  Történelem  Nyelvtan

 

Anyanyelvi játékok

 

Anyanyelvi játékok 1 Anyanyelvi játékok 2 Anyanyelvi játékok 3 Anyanyelvi játékok 4 
Anyanyelvi játékok 5 Anyanyelvi játékok 6 Anyanyelvi játékok 7  

 

Imák, miserend, rózsafüzér

 

 Imák magyar és román nyelven Miserend magyarul és románul Rózsafüzér magyarul és románul

 

Népdalok, egyházi énekek és szövegeik

 

Világi énekek Egyházi/szentes énekek