Berka Együttes Somoskán

Vasárnap jó táncház volt nálunk Somoskán. A zenészek magyarországiak voltak. Berka Együttes a nevik. A Terem, ahol táncoltunk dubannással teli volt. Gyermekek, fiatalok és felnőttek is jöttek táncolni. Táncaltunk, hivagtattunk és énekeltünk, közbe tiszteltünk egy-egy pohár borval. Néne Erzse - aki legjobb énekesünk - is ott volt. Elénekelt egy-két éneket. Mindenki jól érezte magát. Az a baj, hagy csak 3 órát tartott a táncház, mert a zenészek el kellet menjenek más faluba zenélni, de nem volt semmi baj, így es jó volt. Mi megköszönjük szépen, hogy eljöttek és zenéltek, hogy mi mulassunk és reméljük, hogy még el fognak jönni! Nem lenne rossz, ha mi a csángó zenészeinkkel is tudnánk illyen fajta gyűléseket tartani többször az esztendőbe.

Benke Paulina
Somoska

 

       

 2008.02.05.

 

Berka Együttes Csángóföldön

Berka táncház Csík faluban

Kicsi nékem ez a ház, kirúgom az oldalát!

Külsőrekecsinben járt a Berka Együttes

Fantasztikus táncházzal zártuk a félévet!

Berka Együttes a pusztinai Magyar Házban

<<<