Csík falu

A Szeret menti székelyes csángó falvak egyike Csík falu. 2004 őszétől iskolán kívüli, majd
2005-től iskolai magyarórákat is tartunk a faluban, 2006 óta saját ingatlannal rendelkezünk, amely egy osztálytermet, egy óvodai termet, két tanár számára szolgálati lakást és raktárhelyiségeket foglal magába a tágas udvaron.
A faluban létező gyerekek közel 100%-a jár a Gyerekek Házában tartott napi foglalkozásokra, de nagyon közel állnak a felnőttek is ehhez az intézményhez, gyakran szerveznek a tanárok számukra is rendezvényeket: meghívott vendégek előadásai, de maguk által szervezett kalácssütés, gasztronómiai bemutatók is zajlanak. Jelenleg két tanárunk dolgozik ebben a házban: Ládi Erika és Tamás Tünde, ők ott is laknak.
A Gyerekek Házában kis magyar könyvtárat létesítettünk, innen bárki kölcsönözhet könyveket.
A tágas udvaron a jövőben szeretnénk szabadtéri játszóteret kialakítani.

 

Az oktatási helyszín eseményei