Gyerekek Házai Csángóföldön

Moldvában a magyar nyelvű foglalkozásoknak semmilyen intézmény nem adott teret az elmúlt 20 évben. Az egyház továbbra is teljesen elzárkózik az együttműködéstől minden olyan szervezettel szemben, amely magyar nyelven működik. Az állami iskolák nehézen engedtek be épületeikbe a heti 3 órás foglalkozást a települések egy részén (21 faluból 14-ben). A kultúrházaknak általában - ha vannak egyáltalán - nagyon silány az állaguk, és az esetek többségében ellenséges hozzáállást tanusító polgármesteri hivatalok kezelésében vannak. Tehát nem volt más választásunk, az Oktatási Program elindítása után azt a határozatot kellett hoznunk, hogy saját ingatlanokra van szükség.
Olyan intézményeket próbáltunk teremteni, amelyben a magyar szó a gazda, ahol bátran lehet magyar oktatást szervezni, ahol magyar vonatkozású kulturális rendezvények, de akár szabadidős tevékenységek is folynak. Ugyancsak a Gyerekek Házában zajlanak orvosi szűrések, itt tartunk gyűléseket, szakmai továbbképzőket, táboroztatunk, vendégeket fogadunk, konferenciát szervezünk. És szintén ezek a házak szolgálnak a tanárok számára szolgálati lakásként.
Tapasztalatunk azt mutatja, hogy azokon a településeken, ahol ilyen közösségi házzal rendelkezünk (8 ilyen van a 21 oktatási helyszínünk közt), ott nőtt a magyar nyelv presztízse, a falusiak úgy érzékelik, hogy egy bérelt kis helyiség helyett immár európai körülmények közt, hosszú távon gondolkodva foglalkozunk a gyerekeikkel. A presztízs mellett természetesen nőtt a házaknak köszönhetően az oktatás minősége is, hiszen - bár elsősorban a tanár határozza meg a minőséget - nem mindegy, hogy a magyarórákat egy 3x3 négyzetméteres bérelt „tiszta szobában”, esetleg garázsban tartjuk-e, vagy egy jól felszerelt, normális körülményeket biztosító osztályteremben.
Eddig 8 ilyen, általunk „Gyerekek Házának” nevezett, intézményt sikerült megvásárolni vagy megépíteni. Ezekhez társul Bákó városában az MCSMSZ irodahelyisége is nyolcadikként.
A Gyerekek Házait elsősorban a helyi magyartanárok töltik meg tartalommal, de ők a házak „vezetői” is. Nem alkalmazunk településenként adminisztrációs személyzetet. Bákói irodánkban dolgozik egy adminisztrátor kollega, aki minden településre kijár, szintén Bákóban történik a házak költségeinek pénzügyi könyvvitele. A helyszíneken tanáraink biztosítják szabadidejükben az épületek fűtését, takarítását, otthonossá tételét, a ház udvarának és környékének a tisztán tartását.

 

Csík falu Diószeg Frumósza Kostelek Külsőrekecsin Lábnyik Lujzikalagor Magyarfalu Bákói iroda