A harmadik út próbája

Harmadszor vettünk részt a Sepsiszentgyörgyön megtartott Kriza János országos ballada- és mesemondó versenyen. Távolról-közelről mindenki sokat utazott, hogy ott lehessen a november 15-18. között lezajlott rendezvényen. Volt, aki Szatmárról volt, aki Mátyás király udvarából, a módos székely gazda házából, a huszár mellől volt, aki Brassóból vagy csak a környező kisvárosból, Kézdivásárhelyről érkezett. Mind mesélni vagy balladát mondani akartak. Hogy ott lehessenek, bizonyára több próbán vettek részt. Messzi tájak szokásait nem ismerem, de azt tudom, hogy akik Csángóföldről elindultak, azok májusban ott voltak Lujzikalagorban, falujuk öltözetének teljes pompájában a Baka András csángó ballada és mesemondó találkozón. Ők lettek kiválasztva, hogy tartományukat képviseljék. Harmadszor indultunk útra, és harmadszor tértek úgy meg, hogy a számtalan versenyző közül kiemelkedtek, díjazottak lettek. 

Ládás Alina, Bács Róbert Magyarfaluból, Istok Vladut Budáról, László Albert Dominik Pusztináról megérdemelten lettek májusban Napsugár különdíjasok, nem volt hiábavaló tanáraik Gál Veronika, Botezatu Viktoria, Nistor Ilona beléjük helyezett bizalma, munkája. Aki harmadszorra bizonyított az elnyeri a fele királyságot, a királylány vagy a királyfi kezét, vagyis jogot nyer az életre. A próbák a kitartás próbái, a gyermekek, a felkészítő tanárok, a szervező kitartásának próbái. Ládás Alina, Bács Róbert és Istok Vladut Sepsiszentgyörgyön elnyert különdíja kitartásukat igazolta. Merem remélni, hogy a csángó mese, tréfás beszéd és autentikus megszólaltatói maguk a csángómagyar gyerekek most már jogot nyertek, hogy éljenek azzal a fantasztikus, még élő örökséggel, ami számukra megadatott, és amit még anyanyelvi szinten beszélnek. Ritka kincs, becsüljük meg, amíg él. Ahogy becsület illeti derék tanáraikat, akik nem engedik ezt a kincset elsenyvedni!

Petres László, Lujzikalagor
  

<<<