Budó Lina szobrát avattuk Magyarfaluban

Nekünk, moldvai csángóknak kevés „nagy emberünk” van, akik a magyar kultúra őrzéséért fáradozott élete során. Akik vannak, azokat meg agyonhallgatták, még csak nem is beszéltek róluk, szobrot kevesen kaptak. Ezért ritka eseménynek lehettünk részesei vasárnap, 2013. augusztus 4-én Magyarfaluban: a másfél évvel ezelőtt elhunyt Budó Lina hagyományőrző, néptanító, néprajzi értékeink gyűjtője szobrát avathattuk. Az MCSMSZ tulajdonában levő Magyar Ház udvarán felállított szobor alkotója Kő Pál, Kossuth-díjas szobrászművész. 
 

Budó Lina (Budau Elena) (1969-2012) Magyarfaluban született, nevelkedett, ugyanott adódott el (vagy ahogy a Kárpátokon túl mondják: ment férjhez). Két fia született: Emilian és Róbert. Napjait háziasszonyként otthonában, szülőfalujában töltötte, tehát az élete minden perce Magyarfaluhoz, a magyarfalusi mindennapokhoz kötődött. Beleszületett a magyarfalusiak népi kultúrájába, ismerte, élte, használta azt.
Miután azt tapasztalta, hogy a moldvai magyar kultúra iránt sokan érdeklődnek, néne Lina nem csak szívesen látta a házában az oda betérőket, nemcsak vendégül látta, hanem szívesen mesélt a hagyományokról is, amelyek a faluban élnek. Aztán maga is elkezdte felkutatni azokat a régebbi szokásokat, melyek mára már eltűntek, és ezt a tudását a családban, a szomszédságban élő gyerekekkel, fiatalokkal is megosztotta. Felismerve, hogy az a kultúra, ami a falu mindennapjainak része, mennyire értékes, igyekezett azért is tenni, hogy ezt a közösség felismerje, megőrizze.
2007-ben a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége a moldvai magyar kultúra megőrzésére irányuló programjának a szolgálatába állt, onnantól rendszeresen, az összes magyar órára járó magyarfalusi gyereket és fiatalt tanította. Órarend szerinti foglalkozásokon tanított éneket, táncot, a helyi szokásokat bemutató előadásokat szervezett. Megtanította, hogy értékeljék azt a tudást, amit a szüleiktől, nagyszüleiktől örököltek.

A szoborálltás kezdeményezője és főszervezője az egri Molnár László és családja, azért, mert nagyra értékelték Budó Lina munkáját, és ezt jelezni szeretnék a falu fele is, illetve felhívni a figyelmet arra, hogy jó lenne, ha követőkre találna.

Az avató ünnepségen Pógár László MCSMSZ-elnök a kezdeményező Molnár László és az egri küldöttség képviselőin túl szeretettel köszöntötte Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét, Nagy Zoltánt, az Iskola Alapítvány elnökét, Fazekas Mártát, a Balassi Intézet kulturális titkárát, Burna Pétert, az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének konzul-helyettesét, valamint Herceg Istvánt, aki a szobrász nevében utazott az el hozzánk.

Kelemen Hunor beszédében kiemelte, hogy példaértékű élet és példaértékű hagyományőrzés az amit Budó Lina életpályájában tisztelhetünk. Ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy az MCSMSZ által kezdeményezett programokon minél többen részt vegyenek, a magyarság őrzését minél többen saját ügyüknek tartsák, hiszen akkor lehet segíteni egy kultúra megmaradását, ha a kultúra művelői is azt akarják, hogy az fennmaradjon. Az elnök beszédében kijelentette: az RMDSZ a moldvai csángóság mellett áll, támogatja az itteni magyarságot megmaradásában.

Molnár László, az MCSMSZ régi támogatója, partnere, a szoborállítás ötletgazdája a falusiakhoz szólva hangsúlyozta, hogy Lina életének és munkásságának követői kell legyenek: gyűjtsék, őrizzék, a gyerekeknek adják tovább autentikus formában a helyi magyar népi kultúra minden formáját: éneket, táncot, csujogatást, imádságot, köszönést, mesét…

Szimbolikus gesztusként Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Budó Lina fiainak segítségével közösen leplezte le a szobrot, majd Turbuk Mária énekelt és a helyi asszonykórus is fellépett.

Az avató utáni finomságokat Bogdan Ionela készítette, köszönet érte – különösen, hogy ő egy olyan magyarfalusi lány, aki Molnár László segítségével Egerben tanult szakácsnak.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége e rendezvény szervezése által is szeretné tudatosítani tagsága körében: nem adjuk fel a munkát, mindent megteszünk közösségünk megmaradásáért. Köszönjük meghívottjainknak a megtisztelő jelenéltet és a biztatást, köszönjük Magyarfalu népének a jelenlétet, szép ünnepség volt.

MCSMSZ

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nepnevelonek-avattak-szobrot-magyarfaluban (Forrás: Krónika Online)

 


<<<