2009-ben történt

Búcsú Barzujokban

Gajdár és Bákó között fekszik egy kicsi csángó falu, Barzujok (Barzulesti). A gyerekekkel már régóta terveztük, hogy a barzujoki búcsúra együtt ...

>>>

 

„Ünnepnap van gyerekek”

Ezzel a felirattal várta a diószéni magyar iskola a 140 gyermeket. Diákjaink nem tudták, és nem is gondolták, hogy a nagy „anyagi ...

>>>

 

Pusztinaiak Csíksomlyón

Szokás szerint éjjel 2-kor indultunk Csíksomlyóra, hogy korán reggel ott lehessünk. Asszonyok, gyerekek, ...

>>>

 

Lészpediek Csíksomlyón

Hogy az idén is megyünk Csíksomlyóra, akár esik, akár havaz, akár vénasszonyok potyognak az égből, ...

>>>

 

Csíksomlyói búcsún

- Biztos meglátjuk az idén a galambot! - jelenti ki határozottan Szimóna az indulás pillanatában.

>>>

 

Gajdáriak a csíksomlyói búcsún

Már a tanév eleje óta terveztük, hogy valamilyen módon képviseltetni szeretnénk Gajdárt a csíksomlyói ...

>>>

 

Kétnyelvű Rózsafüzér

Nagy örömmel és szíves használatra ajánljuk Kiss Didák, OFM atya engedélyével az általa összeállított és sokak munkáját dícsérő román-magyar nyelvű Rózsafűzér-kiadványt.

>>>

 

Gyermeknap Budán

Egy héttel előrébb tettük a gyermekek napját, mert egybe esett volna a csíksomlyói búcsúval, így május 23 ...

>>>

 

A svájci Helvetia Hungaria Társaság delegációjának látogatása Csángómagyarok lakta falvakban Bákó megyében

Tisztelt elnök úr, kedves Solomon Adrián

A 7 személyes delegáció a látogatásról program szerint hazaérkezett.

>>>

 

Mezőtúri barátaink és a Mozaik Kiadó

A mezőtúriak voltak három évvel ezelőtt az első vendégeink.
Még emlékszem a riadalmamra, mikor hét autó állt meg a kapunk előtt.

>>>

 

A bicikli

Mezőtúri barátaink a sok tankönyv mellett ruhaneműt, játékokat, és egy biciklit is hoztak a frumószai ...

>>>

 

Csángó vacsoraest Dombóváron

Május kilencedike ünnep volt számunkra. Ezen a napon megrendeztük Dombóváron az első Csángó Vacsorát.

>>>

 

A Horizon csángókról szóló cikket közöl a 2009 májusi számában

A Horizon a Malév magyar légitársaság havilapja. A magazin a Malév valamennyi járatán az utasok ingyenes példánya.

>>>

 

Süss fel nap…

Hétvégén felsütött a nap Pusztinán.

A Nemzeti Kamara Színház gyermekelőadása délután 4-re volt ...

>>>

 

Erdei séták

A jó idő beköszöntével egyre nehezebb a gyerekeket benntartani a gajdári magyarházban. A kisebbek ...

>>>

 

Kirándultak a Csíkszeredában továbbtanuló diákok

Az új bentlakás új lehetőségeket is biztosít a diákoknak. Mivel sokkal nagyobbak a szobák, van hely a rendszeres mozgásra is.

>>>

 

Botanikus expedíció a patak partján

- Tudjátok-e mi az a növénygyűjtemény? - kérdeztem az almafa alatt gyülekező gyerekektől.

>>>

 

Újabb számítógépek a gyerekeknek

Még 2008 decemberében került ki Moldvába a Moldvai Csángómagyarok Szövetségéhez, a Zala Megyei ...

>>>

 

Klézsén jártak a rekecsiniek

A Szeret-Klézse Alapítvány által került megrendezésre május 8-10. közt a Petrás Incze János Klézsei Napok nevet viselő fesztivál.

>>>

 

Kedves Keresztszülők!

Végre sikerült megfelelő helyet találni, ahol a cipősdoboz méretű adományok leadására van lehetőség.

>>>

 

ENCEF – Szórványkonferencia

Április 3-4-én részt vettünk az MCSMSZ megbízásából, a „Szórványok Egyesítése” tudományos konferencián, Kolozsváron.

>>>

 

Tavaszi készülődés Külsőrekecsinben

Jócskán megérkezett a tavasz Külsőrekecsinbe. Lassan két hónapja, hogy igyekszünk az évszakhoz illő ...

>>>

 

Somoskai népdalvetélkedő

Vasárnap, május 3-án megtartottuk negyedik alkalommal a Somoskai népdalversenyt. Kilenckori mise után ...

>>>

 

Anyák napja Csík faluban

- De hát, az már régen kitelt! - válaszol anyák napi ünnepségünkre szóló meghívásomra szomszédasszonyunk, Ilona.

>>>

 

Rajzverseny a „cimenten”...

- Mire való a kréta?- kérdeztem az órára gyülekező gyermekektől.
- Írunk vele a táblára. - hangzott a válasz.

>>>

 

Teknősbéka kaland

- Tünde! Tünde, kaptunk egy tekenyősbékát a pataknál, a híd alatt. - szaladtak be a kapun a gyerekek, Danival az élen.

>>>

 

Nyilatkozat

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetősége 2009. április 26-ára összehívta a soron következő általános tisztújító közgyűlését, melyet a korábbi évek tapasztalatai alapján a Vasile Alecsandri Művelődési Ház kistermében kívánt megtartani.

>>>

 

Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakasza Székelyudvarhelyen

Idén a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszának a megrendezésére április 14-18. között került sor ...

>>>

 

Mátkázó vasárnap

Húsvét után egy hétre van a "Mátkázó vasárnap". Erre a napra szoktak a somoskai asszonyok tojást írni.

>>>

 

Külön felkészítés a középiskolákba készülő csángó gyerekeknek

Külön felkészítőket tartanak a Moldvában tanító magyar tanárok azoknak a diákoknak, akik kilencedik osztálytól csíkszeredai ...

>>>

 

A jószándék ereje

A segítő szándék és a tenni akarás újabb apró csodával ajándékozott meg bennünket. Lelkes, önzetlen támogatóinknak köszönhetően kerti ...

>>>

 

Óvodás csoport Magyarfaluban

2009 októberétől, mint sok más oktatási helyszínen, Magyarfaluban is elkezdődött az óvodáskorú gyerekekkel való foglalkozás.

>>>

 

Költöznek a magyarkák Gajdárban

A február eleji szülői értekezlet óta a falu attól volt hangos, hogy a tanító nénik költözni készülnek.

>>>

 

Szárhegyiek Pusztinán

Hétvégén a szárhegyi Bethlen Gábor iskola ötödikes diákjait láttuk vendégül. A gyerekeket Fazakas Gizella és Csergő Melinda kísérte el.

>>>

 

Csíkszeredában jártak a külsőrekecsini 8. osztályosok

Külsőrekecsinben (a dumbravéniekkel együtt) jelenleg kilenc gyermek van, aki ősztől szeretne magyar nyelvű iskolában továbbtanulni. Ebből 8 ott volt hétvégén Csíkszeredában, ahol alkalmuk ...

>>>

 

Felhívás a csángó értelmiségiekhez

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége és a Bákó Megyei Tanfelügyelőség idén is tanárokat keres csángóföldi falvakba. Annak ellenére, hogy az MCSMSZ honlapján és sok más médiumban ...

>>>

 

VIII-ik osztályos csángó gyerekek Csíkszeredában

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Oktatási Programjának egyik prioritása, hogy a csángó falvakban magyarórákra járó ...

>>>

 

„A vers az, amit mondani kell…”
Versmondók 6. találkozója Frumószán

Eseménydús életünk sokszor lélegzetvételnyi időt is nehezen engedélyez nekünk, de rengeteg lélekmelengető történéssel ...

>>>

 

Csík falu a frumószai szavalóversenyen

Mint minden évben, az idén is szinte minden gyermek megtanult egy - egy verset. Ki csak nyúlfarknyit, ki verses mesét mondott a helyi versenyen.

>>>

 

Hazatérő csángó értelmiségi a 21. oktatási helyszínen

1975 nyári melege meghozta édesanyám számára a születésem nehéz fájdalmait. „Amikor az első sérések (fájdalmak) levettek az ógredába (udvar) voltam, és hétvége lehetett, mert épp akkor ...

>>>

 

Kézműves napok Pusztinán

A pusztinai Kézműves Napok keretében a már tavalyról ismert két művész, Majoros István szobrász és Kartali Marietta grafikus ...

>>>

 

Kenyérsütés Budán

Ismét írunk egy jól sikerül hétvégi eseményről. Rendhagyó módon egy nagypataki diákunk segítségével számolunk be az élményekről!

>>>

 

Csodálatos Március 15. Tatán

Az idén is nagy készülődésben voltunk, mert immár második éve, hogy meghívtak Tatára, közösen ünnepelni március idusát.

>>>

 

Március 15-i megemlékezés Csík faluban

A március 15-ei eseményeknek ugyan minimális a moldvai vonatkozása, ám, ahogy az elmúlt években is történt néhány helyszínen, ezúttal is volt ...

>>>

 

Közös felelősségünk a csángómagyarok ügye

Beszélgetés Hegyeli Attilával, a Csángómagyarok Szövetségének oktatási felelősével

 

– Nagyváradon tartottak legutóbb csángókonferenciát az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében. Magyar nyelvterületen gyakoriak az ilyen rendezvények. Mennyire eredményesek ezek a találkozók?

>>>

 

Édesanyámnak – Keresztanyámnak – Tanító Néninek – Testvéremnek...
A Nőknek!

Március 8-a rohamosan közeledett, majd amikor már észrevettük, túl is voltunk rajta.

>>>

 

Nagypataki jó hírek

Igen ritkán esik meg a Moldvában dolgozó magyartanárral, hogy a „helyi hatalmasságoktól” kapjon segítséget. Pedig Nagypatakon éppen ezt történ.

>>>

 

Gyere te is Csángóföldre tanítani!

2009 őszétől újabb tanárokat alkalmaz a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége iskolai és iskolán kívüli tevékenységek megtartására.

>>>

 

Jelentkezés a Balassi Intézet előkészítő évére

A 2009-2010-es tanévben is a Balassi Intézet és a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma 10 öszöndíjat biztosít csángó származású diákok részére, akik magyar- ...

>>>

 

Homoród menti Népdalvetélkedő

2009. március 7-én zajlott a Szentegyházasfalvi „Gábor Áron” Művelődési Házban a XI. Homoród ...

>>>

 

Kézműves foglalkozások Lábnyikban

Nem éppen újdonságnak számító foglalkozásokat indítottunk el a lábnyiki gyerekeknek novembertől.

>>>

 

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tag!

 

Tisztelettel meghívjuk a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének Közgyűlésére, amely 2009. június 14-én 10 órától lesz megtartva ...

>>>

 

ÁLLÁSFOGLALÁS
a moldvai csángó-magyarok jogainak védelmében

Petru Gherghel jászvásári római katolikus megyéspüspök válaszlevele Tőkés László püspök, EP-képviselő megkeresésére mind hangnemében, mind tartalmában ismételten ...

>>>

 

A Petru Gherghel megyéspüspök levelében foglaltak tételes cáfolatai

„Az Ön 2009. február 9-én, e-mailben küldött levelére válaszolva szeretném elmondani, hogy megleptek az abban felsoroltak, akárcsak az, hogy önt foglalkoztatják a Jászvásári ...

>>>

 

Petru Gherghel válaszlevele Tőkés Lászlónak

Tőkés László püspök úr!

Az Ön 2009. február 9-én, e-mailben küldött levelére válaszolva szeretném elmondani, hogy megleptek az ...

>>>

 

Leseskedik a tavasz

Mikor a népség feltűzi a "márciuskát" a mellére, akkor az azt jelenti, hogy közeledik, vagy itt is van már a tavasz. 

>>>

 

Elindultunk hóvirágot szedni…

Csütörtökön délután éppen virágokról beszélgettünk az iskolán kívüli magyarórán a gyermekekkel. Tulipánt, rózsát, ibolyát festettünk, rajzoltunk ...

>>>

 

Farsangzáró Lábnyikban

Húshagyókedd nem hagyományosan telt a lábnyiki gyerekek számára, álarcos bált rendeztünk a számukra, ahová szinte mindenki jelmezben ...

>>>

 

Torkoskodtunk Csík faluban

- Hát ez meg?! - kiáltott fel meglepetten Marcselin, a terített asztal láttán. Nem csányunk órát?
- De bizony, csak egy torkos ...

>>>

 

Farsang Magyarfaluban

A 2009-es farsang, kulturális programok szempontjából, nagyon gazdagnak ígérkezett a magyarfalusi gyerekek és felnőttek számára.

>>>

 

Farsangi bál Budán

Február 21-én tartottuk meg a farsangi bált a budai gyerekekkel. Óvodásoktól kezdve a nagyobb gyerekekig mindenki jelmezbe volt bújva.

>>>

 

„Húshagyó tánc” Külsőrekecsinben

Vasárnap reggel nagy öröme volt az egész falunak. A pap a szentmisén nyilvánosan is kihirdette, hogy aznap este mindenkit vár a ...

>>>

 

Somoskai táncok

Somoskán rengeteg szép táncunk van. Csütörtök este összegyűjtöttük a felnőtt tánccsoportot, és felvételt készítettünk az összes táncainkról.

>>>

 

Húshagyó kedd

A rövid adventi böjtöt kivéve, az ősz és a farsang Pusztinában is a vidámság, a mulatozások ideje volt. 

>>>

 

Farsangi maszkabál Gajdáron

Az elmúlt hét izgalmakkal teli várakozással kezdődött. A magyar iskola minden növendéke tudta már, hogy most ...

>>>

 

Farsangi mulatság Csík faluban

- Ezzel a jó friss, tiszta hóval mossa meg a képit, erőst könnyen lejön a fácájárúl a korom! - ad vigyorogva tanácsot bácsi Márton ...

>>>

 

Csángó Nap címmel tanácskozást szervezett Nagyváradon Tőkés László helyi EP-képviselői irodája és a Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Bevezetésképpen Szilágyi Zsolt kabinetfőnök kijelentette, hogy a csángó ügy egyetemes magyar ügy.

>>>

 

6. Megyei tantárgyverseny magyar nyelvből Bákóban

Február 14-én, szombaton ismét magyar szótól volt hangos a bákói Domniţa Maria Általános Iskola.

>>>

 

Tőkés László levele Petru Gherghel jászvásári megyéspüspökhöz

Főtisztelendő Püspök úr!

Engedje meg, hogy Krisztusba vetett hitünk közösségében, a keresztyéni testvéri őszinteség szellemében, ezúton – nyilvános formában – keressem ...

>>>

 

Csángó-bál – Összefogásra van szükség a csángó magyarok védelméért

Az összefogás és a szolidaritás fontosságát hangsúlyozta a csángó magyarok védelméért Gál Kinga európai parlamenti képviselő a ...

>>>

 

Csángó farsang

Csángó farsangot tartottak Egerben, ahol már évek óta támogatják a magyarfalusi csángókat.

>>>

 

Buci Maci rajzverseny Lészpeden

Buci Maci neve és történetei nem ismeretlenek a lészpedi, magyarul tanuló gyerekek számára.

>>>

 

Nyárádmenti és szovátai gyerekek a pusztinai Magyar Házban

Február 4-én 13 órakor megérkeztett a pusztinai Magyar Házba egy busznyi nyárádmenti és szovátai gyerek.

>>>

 

Berka Együttes Csángóföldön

A Berka Együttes 2008 szeptemberében alakult korábban is együtt zenélő fiatalokból.

>>>

 

Óvodás csoport Lábnyikban

A 2008-2009-es tanévben megvalósult egyik vágyunk: külön óvodás csoportot alakítottunk ki. Már a tavaly is több óvodás járt hozzánk ....

>>>

 

Tanártalálkozó Csíkszeredában

Az idei első tanártalálkozónkra Csíkszeredában került sor. A falvakban tanítók és az irodai munkatársak is felkerekedtünk és a január ...

>>>

 

XVIII. "Hajnal akar lenni" Népdaléneklési verseny

A XVIII. Hajnal akar lenni népdalversenyre Szatmárnémetiben, 2009. január 24-25. között került sor.

>>>

 

“A legkegyetlenebb támadás a vasárnapi misén ért…”

Kezdjük az elejétől. Én, Major Emőke, zilahi születésű román állampolgár, 2008 őszén eldöntöttem, hogy csatlakozom a Moldvai Csángó ...

>>>

 

Szász Anna bemutatkozása

A magyar nyelv tanítását ebben a tanévben kezdtem el itt Klézsén, pontosabban október közepén, mert akkor sikerült egy kibérlésre alkalmas házat találni Klézse Tyúkszer nevezetű...

>>>

 

Kató Gyula bemutatkozása

Nevem Kató Gyula. Legtöbbször. Elsősorban anyaországi és erdélyi magyarok között. Errefele leginkább Catea Iulian néven ismernek (ami nem nagy baj, legalább nem vagyok fehér holló, az ...

>>>

 

Megemlékezés a madéfalvi veszedelemről

Szombaton reggel, 2009. január 10- én, miután a helyi atya, Sabau Marius, megszentelte a pusztinai Magyar Házat, a Madéfalvi  ...

>>>

 

Solomon Adrián MCSMSZ elnök programja az elkövetkező két esztendőre

Csak hálával gondolhatok mindazokra, akik két évvel ezelőtt bizalmat szavaztak nekem és az MCSMSZ elnökévé választottak.

>>>

 

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tag!

 

Tisztelettel meghívjuk a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének Közgyűlésére, amely 2009. április 26-án 10 órától lesz megtartva Bákóban, a Vasile Alecsandri Városi Művelődési Ház kistermében.

>>>

 

M E G H Í V Ó
Rákosmente a csángómagyarokért!

KEMCSE Vallási és Szociális Csoportja szervezésében szeretettel hívunk a keresztút liturgiájában résztvenni kívánó és minden kedves érdeklődő testvérünket a Nagypénteki Keresztútra Rákosligeten ...

>>>

 

Kézműves napok Pusztinán

Március 23-27. között kézműves napok lesznek Pusztinán a Magyar Házban Majoros István szobrászművész és Kartali Marietta grafikus vezetésével. A gyerekek munkáiból pénteken délután nyitunk ...

>>>

 

Csángó Nap Nagyváradon

Meghívó

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) testvéri szeretettel és szolidaritással viseli szívén és hordozza gondjában a moldvai csángómagyarok sorsát.

>>>

 

XIII. Csángó Bál

Ezúton szeretnénk meghívni Önt 2009. február 7.-én (szombaton) este 19.00 órára, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvahon Csángó Kulturális Közhasznú Egyesület által ...

>>>

 

Tudósítás a 2009-es év első klubdélutánjáról

Az idei első klubdélutánunkra gyülekezni kezdtek a keresztszülők január második szombatján. A nagy hideg ellenére elég sokan eljöttünk, főleg a gajdári keresztszülők közül.

>>>

 

folytatás


Previous page: Archívum 2008
Next page: Archívum 2009/2