Csángó Nap Nagyváradon

Meghívó

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) testvéri szeretettel és szolidaritással viseli szívén és hordozza gondjában a moldvai csángómagyarok sorsát. Emberi méltóságunk és nemzeti önazonosságunk tudatában az európai demokrácia és jogállamiság, az emberi és a kollektív kisebbségi jogok világában tűrhetetlennek és tarthatatlannak ítéljük, hogy egy Európai Unió-s országban, Romániában a csángóknak még a puszta nemzeti hovatartozását is tagadják, és ezt az ősi magyar népi közösséget erőltetett asszimilációnak vetik alá.

Az EMNT – összefogva mindazon erőkkel, melyek a csángómagyarok ügyében fáradoznak –, a nemzeti önvédelem és a közösségi önrendelkezés szellemében felemeli szavát, és a 2008-as kolozsvári Jubileumi Ülésén hozott határozata értelmében stratégiai programot hirdet az identitásukban fenyegetett moldvai csángók védelmében. A világon egyetlen magyar sem nézheti némán és tétlenül a csángómagyarság vértelen pusztulását.

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke nevében ezúton tisztelettel meghívjuk a 2009. február 20-án, Nagyváradon, a Királyhágómelléki Egyházkerület Székházában megtartandó Csángó Nap munkálataira.

A csángómagyarok évek óta zajló oktatási programjának már kézzelfogható eredményei vannak, azonban a hivatalos állami szervek mai napig akadályozzák az anyanyelv elsajátítását elősegítő programot. Pedig kellő összefogás és segítség esetén még több száz, esetleg több ezer csángómagyar fiatal élhetne a magyar nyelvtanulás lehetőségével.

Egynapos tanácskozásunk célja, hogy keressük annak lehetőségét: miként lehet további segítséget nyújtani a csángómagyarok megmaradásához, nyelvi, vallási és kulturális önazonosságuk megőrzéséhez.

 

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége részéről Csillag Levente és Bartha András alelnökök, Hegyeli Attila oktatási-, és Nyisztor Ilona kulturális felelős vesz részt a programon.

 

A Csángó Nap tervezett programja:

10.00–11.30: Szakmai fórum

11.30–12.00: Szünet

12.00–13.30: Szakmai fórum

14.30–15.00: Ebéd

15.00: A tanácskozás folytatása

Záróhatározat elfogadása

16.30: Sajtótájékoztató

17.30: Hegedűs Dóra fényképkiállításának megnyitója

Pataki János: Csángók - Az elfelejtett magyarok című könyvének bemutatója

 

Nagyvárad, 2009. február 6.

 

Szilágyi Zsolt

kabinetfőnök

<<<


Previous page: CD-kiadás
Next page: Szociális