ÁLLÁSFOGLALÁS
a moldvai csángó-magyarok jogainak védelmében

Petru Gherghel jászvásári római katolikus megyéspüspök válaszlevele Tőkés László püspök, EP-képviselő megkeresésére mind hangnemében, mind tartalmában ismételten alátámasztja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által meghirdetett csángómentő mozgalom szükségességét.
Nemhogy a megoldáskeresés, de a konstruktív párbeszéd is lehetetlenné válik akkor, amikor a főtisztelendő és nagyméltóságú püspök az identitásválasztás szabadságára való álságos hivatkozással eleve megkérdőjelezi a több évszázada Moldvában élő csángók magyarságát és anyanyelvét. Népszámlálási adatokra hivatkozva csak és kizárólag román nemzetiségű római katolikus hívekről hajlandó beszélni.
A főpásztori logikában töretlenül tovább él a nacionál-kommunizmus szelleme, melynek lényegét képezi az asszimiláció. Történik mindez annak ellenére, hogy Romániában az Államelnök és a Parlament hivatalos állásfoglalásban ítélte el a kommunizmus bűneit, ezáltal erősítve meg a romániai kommunista rendszer alapvető emberi jogokat sértő jellegét megállapító Tismăneanu-jelentés megállapításait, amely jelentés tételesen szól a még mindig mintegy hatvanezer lelket számláló magyarul beszélő csángó közösség erőszakos asszimilációjáról!
Petru Gherghel válaszlevele Tytti Isohookana Asunmaa raportőr Jelentésében foglaltakat is figyelmen kívül hagyja (9078/2001-es ET-dokumentum), mely alapján az Európa Tanács ajánlást fogalmazott meg a csángók védelmében, – többek között – az azóta immár Románia Parlamentje által is elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartájára való hivatkozással.
A nagyobb baj viszont az, hogy Iaşiban a csángómagyarjaink által megfogalmazott kéréseket sem veszik figyelembe. Példának okáért 1991-ben a pusztinai csángók kétszáz aláírással hitelesített kérvényt juttattak el a jászvásári püspökségre, amelyben a magyar nyelvű misézés lehetőségének biztosítását kérték. Ennek folyományaként akkor is „gondos helyszíni kivizsgálást” foganatosítottak, és – a rossz emlékű Szekuritáte módszereit idéző módon – Grigore Duma püspökhelyettes egyenként hívatta be a kétszáz aláírót, minek következtében egyesek visszavonták az aláírásukat. Másokat viszont ennek ellenére sem sikerült megfélemlíteni, és a püspökség azóta is adós a számukra adandó írásos válasszal. Idézzük tehát a jászvásári egyházfő levelét: „Nagy tisztelet jele lenne megbízni nyilatkozataikban, abbéli képességükben, hogy megtartsák szokásaikat, megőrizzék hitüket és békességben éljenek mindenkivel.”
A 21. század sokszínű és soknyelvű európai közösségében elfogadhatatlannak tartjuk valamely közösség önazonosságának tagadását. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége – mint bejegyzett és törvényesen működő civil szervezet – jogát elvitatni a kulturális önazonosság ápolásához a hatályos román törvények semmibevételével egyenlő. Az „uszító idegenek” nacionálkommunista doktrínája viszont már az idegengyűlölet rémét hozza veszélyes közelségbe.
Sajnálatos, hogy ennyire nem talál a szó a moldvai római katolikusok, nevezetesen a csángómagyar közösségek lelki gondozására hivatott egyház főpapjával. Mindazonáltal a csángómagyarok vezetőinek bevonásával a kérdés megnyugtató rendezése érdekében további párbeszédet szorgalmazunk a jászvásári római katolikus egyház vezetőivel.

 

Nagyvárad, 2009. március 5.

Az EMNT Vezetősége

<<<


Previous page: Tevékenységek
Next page: Imák