Közös Keresztutat jártunk csángómagyar testvéreinkkel

Közös Keresztutat jártunk csángómagyar testvéreinkkel a magyar nemzet tagjaiért és a szomszédos nemzetekért Rákosligeten, a Családok Évében, 2011. április 1-jén.

Hagyományainkhoz híven a KEMCSE Vallási és Hagyományőrzési Munkacsoportja szervezésében a Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomban Közös Keresztutat jártunk moldvai magyar testvéreinkkel, keresztszülőkkel és a helyi hívekkel együtt Tampu-Ababei József lujzikalagori születésű plébános atya vezetésével 2011. április 1-jén, Húsvét előtti Első Pénteken.

Az egyes állomások elmélkedéseit az összetartozás és a közös teherviselés érzésével a szívünkben mondtuk el:

I.: Tampu (Czampoly) Sztelian, II.: Tampu (Czampoly) Krisztián, III.: Tampu (Czampoly) Katinka, IV.: Szamosi Elemér, V.: Szentes László, VI.: Szűcsné Mitók Melinda, VII.: Vékony Márta, VIII.: Albert Zoltán, IX.: Albert Zoltán Máté, X.: Némethné Szeder Emília, XI.: Albertné Révay Rita, XII.: Pákozdi Judit, XIII. Nagy Erzsébet, XIV.: Albert Zoltán.

A templomban velünk együtt sokan énekkel kísértek bennünket a hívőkkel együtt: Sztelián felesége a kisgyermekükkel, Bogdán Tibor, keresztszülők, barátaink és a hozzátartozóink, és távolról lélekben nagyon sokan mások is. Istennek legyen hála!

***

Keresztút a magyar nemzet tagjaiért és a szomszédos nemzetekért
Bevezetés

Könyörülő irgalom Istene! Adj békét és egységet a Magyar Nemzet és a Szomszédos Nemzetek tagjainak. Egyházunk pásztorai, akik a tőled kapott küldetésüket akaratod szerint kívánják teljesíteni, és akik a rájuk bízottakért is felelősséget éreznek, a Biblia szavaival így tanítanak minket: „Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet” (Ef 4,3) Hálatelt szívvel köszönjük Istenünk, hogy a határokon átívelő egységet megadtad a számunkra a kettős állampolgárság felvételének lehetőségével. Immár egy nemzethez tartozhatunk moldvai csángó-magyar testvéreinkkel és a többi magyar testvérünkkel együtt. Ám a történelem folyamán és mostanában is tapasztalt idők katasztrófáinak és kudarcainak sorozata, a vérengzések és megaláztatások súlyosan nehezednek ránk és a szomszéd testvéreinkre is szerte a világban. A sebek máig is sajognak bennünk, még mindig nem gyógyultak be. Az egymással szembeni bizalmatlanság, rosszindulat és ezek eredményeképpen a reménytelenség bűne és a csüggedés kísértése van jelen még gyakran közöttünk. A közös nehézségeinkkel, legfőképpen a keresztény szellemiség világszerte és Európa-szerte tapasztalható háttérbe szorításával szemben pedig nem tudunk a szomszéd testvéreinkkel közösen fellépni. Add, hogy keresztúti ájtatosságunk engeszteljen az elkövetett bűnökért, és engedd, hogy Nagyasszonyunknak és nemzetünk szentjeinek közbenjárása által mindannyiunkat megerősítsen a lelki megújulás útján tett lépéseinkben.
Ámen.

I. állomás Pilátus halálra ítéli Jézust

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk, Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak megismerni Téged.
Jézust körülveszik a rosszakaratú emberek, akik hamis előítéleteikre alapoznak, akik mások rosszindulatú, megalapozatlan tanácsaira hallgatnak. Pilátus szinte közömbösen szemléli az eseményeket, felszínes, szinte választ sem váró a kérdése: Mi az igazság? Európa-szerte találkozunk ma is ilyen viselkedésmóddal, olyan emberekkel, akik az Úrral és Egyházával szemben így viselkednek. A világi törvényekre hivatkozva, az alázatot félredobva, támadják egyházadat és azon keresztül Téged. Mi pedig számos alkalommal nem krisztusi módon válaszolunk nekik. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha példamutatásunk hiányával vagy felszínes tanúságtételünkkel eltávolítottuk tőled embertársainkat! Nyisd ki a szívünket! Add, hogy a jövőben minden a szent akaratod szerint történjen!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

II. állomás Jézus vállára veszi a keresztet

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak Téged.
A vállán keresztet hordozó Mester szenvedését a harsogó tagadás, a kétely szavai, a szidalmak még inkább nehezítik. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy országunk és a környező országok egyes tagjai a keresztény eszmeiséget durván támadva a szentírás tanítását elvetve nyilatkoznak és döntenek mások felett. Nem figyelnek oda szavaik súlyára, amikor saját és más nemzetiségű felebarátaikhoz szólnak. Elevenen kellene élnie szívünk mélyén a szentírási tanításnak: minden kimondott szóról számot kell egyszer adnunk. Nekünk is számot kell majd egyszer adnunk, hogy kiálltunk-e a hitünk mellett, az ajkunkat elhagyó szavak hány alkalommal voltak méltatlanok az Istenhez, hányszor voltak bántóak a felebarátaink számára. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor mi magunk figyelmetlenségünkben nem adjuk meg szent nevednek a tiszteletet, és kérünk, könyörülj azokon, akik „nem tudják, mit cselekszenek” ellened a beszédjükben és a tetteikkel.

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

III. állomás Jézus először esik el a kereszttel

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük.
Jézus a mi bűneink terhétől a nehéz kereszt alatt elesik. Teste még inkább magán viseli a szenvedés nagy terhét. Az elesés, a nagy fizikai próbatétel egyre inkább megközelíti azt a határt, amit még el tud viselni. Napjainkban hányszor és hányan taszítják önmagukat a test, a pénz és a különféle élvezetek rabságába! Felszínesen gondolkodva úgy vélik, önmagukat fedezik fel, gondjaik megoldását az alkohol mámorába akarják fojtani, azonban rövidesen jelentkezik bennük a kiábrándultság érzése és tudata. Milyen elszomorító, amikor látunk ilyen embereket akár itthon, akár határaikon túl, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás után felelőtlen, másokat durván szidalmazó kijelentéseket tesznek. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor felebaráti szeretetünk területén lebénultunk, és nemtörődömségből, vagy a megvetés miatt elkerültük az élvezetek szenvedélybetegeit. Segíts, hogy egy jó szó, egy kedves gesztus, egy apró szeretet-tettünk a te üzenetedet hitelesen közvetíthesse számukra!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

IV. állomás Jézus Szent Anyjával találkozik

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik házasságtörésben élnek.
Jézus találkozik édesanyjával a keresztúton. Minden olyan emléke felszínre kerül, ami Szent Fiához kapcsolja őt. Talán gondolataiban ott van a kánai menyegző vidám perceinek az emléke is. Akkor együtt osztoztak egy házaspár örömében, és ahol az édesanyai közbenjárásra csoda történt, szeretetből, a pár menyegzőjén. Napjainkban hányan megmérgeznek egy-egy házassági kapcsolatot könnyelműséggel. Milyen sokan és sokszor elnézik, lényegtelenné teszik a házassági kapcsolat elleni bűnöket. A hazai és a külhoni média pedig az emberi szabadság visszájára fordításával még a természetellenes kapcsolatokat is támogatja. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha közömbösségünk, a gond, baj iránt megmutatkozó bűnös távolságtartásunk miatt tönkremennek a szentségi pecséttel megerősített és szereteteddel megszentelt emberi kötelékek, vagy természetellenes párkapcsolatok jönnek létre. Add, hogy mindig és mindenütt nagyra értékeljük, szóljunk érte és védjük a házasság szent emberi szövetségét!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

V. állomás Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat.
Jézus a szenvedés pillanataiban nincs egyedül. Az Őt káromlók között volt egy ember, Cirenei Simon, akiről csak a leglényegesebbet tudjuk, hogy segített Jézusnak. Vele együtt vitte a keresztet. Igyekezett könnyebbé tenni az Üdvözítőnek a szenvedés útját, példát adva ezzel a saját gyermekeinek is. Évről-évre hányan nem fogadják el a családi életet gyermekekkel megajándékozó Teremtő áldását. Tapasztalhatjuk, hogy határainkon belül és kívül ma már sokan nemhogy a nagycsaládot, de egyáltalán a gyermeknevelés szép, áldozatos feladatát sem vállalják. Nem akarják látni a gyermekek szeretetével gazdagított életútnak sok szép és nemes pillanatát. Könyörülő irgalom Istene! Áldd meg azok példamutatását, akik elfogadják áldásodként a születendő életet, a jövő - velünk is törődő - nemzedékét. Add, hogy a sok jó példa oszlassa el a gyengék kételyeit, merjenek az élet ajándékával szemben nagylelkűek lenni. Adj boldog családokat nemzetünknek!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

VI. állomás Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik magzatgyilkosságot követnek el.
Veronika, a jámbor asszony, akinek neve is utal feladatának szépségére, Isten Szenvedő Fiának véres arcképét kapja ajándékul. Az irgalom ajándékozója az Irgalom megajándékozottja lesz. Már sok-sok év óta számos honfitársunk határon innen és túl, az egyik legszörnyűbb vétket követi el: sok szülő megöl egy védtelen, oltalomra szoruló induló életet, a saját gyerekét még a születése előtt. Távol áll tőlünk az ítélkezés, ez az Isten dolga. Fájó, hogy a magzatok talán még ki sem alakult arcképe egy életen át ott él az életet elutasító szüleik szívében. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg a több milliós magzatgyilkosságokat, amivel bűnös módon szembeszállt teremtő akaratoddal sok mai magyar ember, s ezáltal talán a földi haza sírásója is lett. Add, hogy bátorító szavaink, emberi vagy intézményes segítségnyújtásunk engedjen megszületni sok „majdan téged dicsérő, embertársait segítő” gyermeket. Add, hogy nemzetünk gyermekei mind megszülethessenek!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

VII. állomás Jézus másodszor esik el a kereszttel

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják.
Jézus szenvedését szemlélve kemény szavai visszhangoznak lelkünkben: „Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül”. Ő még akkor is, amikor emberileg küzdött fáradtságával, kérte: „Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!”, hogy értékesebbé tegye őket! Napjainkban hányan fordulnak komolytalanul, bűnös könnyelműséggel a gyermekek felé! Elfeledik felelősségüket, feladatuk szentségét. Vannak, akik sátáni gonoszsággal a gyermekkereskedelemtől sem riadtak és riadnak vissza. A gyermekben Isten a jövő szépségét és az ember szabadságának értékét rejtette el, ami arra vár, hogy majd gazdagítsa az általa teremtett világot.
Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy a gyermekek iránti őszinte szeretetünk, figyelmes gondoskodásunk, a nevelésükért, személyiségük formálásáért, értékesebbé tételéért vállalt áldozataink a Te gondviselő jóságodból fakadjanak! Adj nemzetünknek boldog gyermekeket!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

VIII. állomás Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem akarnak dolgozni, és csak siránkozva élősködnek másokon.
Jeruzsálem leányai és asszonyai együttérzésüket hozzák a kereszthordozó Jézus elé. Nem elutasító, hanem a lényeget megláttatni akaró módon szól Jézus: magatokat és bűneiteket sirassátok. Ezek az asszonyok az élet különféle területein bizonyára helytálltak a kötelességteljesítésben, de most valamit ezen felül is akarnak tenni. Ma sokan közülünk a kényelemszeretet hamis értelmezéséből a tétlenséget, a kötelességek teljesítésének elmulasztását választják. Dolgozhatnának, a teremtő Isten munkatársai lehetnének elvégzett munkájuk által, de nem ezen az úton járnak. Könyörülő irgalom Istene! Te a kötelességek képességeink szerinti teljesítését elvárod minden embertől. A jól végzett munka és az alkotás örömével mindenkit meg akarsz ajándékozni. Segíts, hogy akaratodat mindenki felismerje és kövesse, és segíthessük egymást ezen az úton!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

IX. állomás Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat megrágalmaznak.
A szeretet legnagyobb üzenetét a keresztúton és a kereszten hirdető Megváltó harmadszor zuhan a föld porába. Akinek minden szava, tette a szeretetet hirdette, borzalmasan szenved. A Mester szenvedett a rágalmazó szótól is, amikor ördögi együttműködéssel vádolták meg Őt a csodatételei kapcsán; és amikor falánknak és borisszának nevezték, és akkor is, amikor a küldetését kigúnyolták. Napjainkban is a rágalmazó szó szörnyű fegyver, amely valótlan alapon állva rossz hírt kelt, becsületet vesz el, emberi hírnevet mocskol be. Emberi kapcsolatok megmérgezője lesz. Fájóan tapasztaljuk, hogy a médiában, a sajtótermékeken keresztül ez társadalmi méreteket öltve rombol határainkon belül és kívül egyaránt. Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy szavaink építsék, szépítsék a teremtett világot és az emberi kapcsolatokat, és így az igazságon alapuló és a szeretet jegyében történő párbeszéd eszközeivé váljanak embertársaink között a világban.

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

X. állomás Jézust megfosztják ruháitól

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, a kifosztottakért és azok helyett és azokért is könyörgünk Hozzád, akik másokat meglopnak, megcsalnak.
A Mestert megfosztják ruháitól. Ezzel minden anyagi tulajdonától megfosztják. Tudjuk, hogy Ő és tanítását követő barátai az anyagiakat eszköznek és nem célnak tekintették. Napjainkban sokan a vagyonszerzés könnyelmű módját választják. Elvenni mástól azt, amiért megdolgozott, amiért megszenvedett, minden bűntudat nélkül, üres-lelkűségre és embertelenségre vallóan. Lehet, hogy a becstelenül szerzett vagyon a pénztárcát megtölti, de az ember énjét kifosztja. Elszomorító, hogy határainkon belül és túl szinte társadalmi méreteket ölt a harácsolás, a mások kifosztása. Ezekre a szinte égbe kiáltó bűnökre vajon felhívtuk-e az elkövetők figyelmét?
Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy helyesen használjuk fel a mulandó javakat. Add, hogy az emberiség célja az igazi kincsek megszerzése legyen, amelyet a rabló nem vihet el, a rozsda meg nem emészthet. Vezess mindannyiunkat, különösen a megtévedt, a bűnben elmerült honfitársainkat is a becsületes életre!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

XI. állomás Jézust a keresztre szegezik

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat kihasználnak, üldöznek.
A keresztre feszítés borzalmai, embertelenül nagy kínjai elérték a szenvedés szeretet-útját járó Jézust. Kiszolgáltatottan tűri a szegeket. A szeretet, az áldozat, az odaadottság, az önajándékozás eddig meg nem tapasztalt mélységeit tárja fel előttünk. Nap, mint nap sajnos sokszor győz a szolgálat szelleme felett a mások szellemi és anyagi kizsákmányolásának ösztöne, keresztre feszítve ezzel az emberiességet, az igazságosságot, és a szolidaritást. Sokszor győzedelmeskedik a lelki vagy fizikai szinten megjelenő üldözés az emberi közösségekben, az odaajándékozott lét szépségén. Könyörülő Irgalom Istene! Fiad szóban és tettekben megnyilvánuló tanításával példát adott a szolgálatra és az odaadottságra. Segíts, hogy a sokszor csak hangoztatott tolerancia a Te akaratod kereséséből és megtalálásából fakadjon, szolgálja az általad ajándékozott igazságot és igazságosságot közöttünk és az egész világon!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

XII. állomás Jézus meghal a kereszten

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik mások életére törnek.
Jézus Krisztus beteljesíti a világmegváltás művét. „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért” - szólt egykor tanítványaihoz, és szól most is hozzánk az Úr. Azért jött közénk, hogy életünk és bőségünk legyen. Önmagát útnak, igazságnak és életnek nevezte. Napjainkban a szépséget és az életet ajándékozó Jézussal sok embertársunk szembefordul. Néha már sajnos azt is látjuk, hogy nagyobb gonoszsága senkinek sincs annál, mint aki haszonszerzésből vagy vélt igazsága bizonyításaként nemzettársai vagy külhoni embertársai életére tör. Könyörülő irgalom Istene! Az élet itt a földön a Te ajándékod: a természetes fogantatástól a természetes halálig. Tudjuk, hogy a megnyomorított élet, a kiontott vér felkiált hozzád. Add, hogy feltétlen tisztelet éljen bennünk az élet fenséges titkával kapcsolatban. Óvd meg a kiszolgáltatottakat. Védj meg minket is a bűntől, és adj megtérést a bűnösöknek.

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

XIII. állomás Jézus testét leveszik a keresztről

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik önkezükkel vetnek véget életüknek.
A Fájdalom Anyja számára a különösen nehéz pillanatok elérkeztek. Mária a Megváltó halott testében szemléli a feltámadás titkát. Embert próbáló kihívás ez neki. Itt a bízó, a reményt felragyogtató, a szeretet elmúlhatatlanságát megvalló hitnek különlegesen nagy szerepe van. Egy holttestben a feltámadás "magvát" meglátni, csak egy Istentől kapott természetfeletti ajándék fényében lehetséges. Már hosszú évek óta hazánkban sok honfitársunk csak emberi eszközökkel, egyedül kíván választ adni a lét nagy kérdéseire. Azonban a magány, a sikertelenség, a kiúttalanság érzése összeroppanthatja az embert. Ilyenkor az egyik legrosszabb válasz: az öngyilkosság. Könyörülő irgalom Istene! Óvj meg minket attól, hogy elfelejtsük, hogy az élet nehézségeinek a megoldása a Te kezedben van. Bízunk Benned! Add, hogy észrevegyük az élet gondjaival küzdők jajkiáltását, és add meg a kegyelmedet ahhoz, hogy segíthessük őket az élet vállalásában és kihjvásaiban! Hitelesen hirdethessük az élet, a szeretet és a remény győzelmét!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

XIV. állomás Jézus holttestét sírba teszik

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik Egyházadat megvetik.
Az elhagyatottságról, a végleges befejezettségről, a visszafordíthatatlan kudarcról sokaknak meséltek a sírok és a halotti urnák. Talán azért, mert csak ezt a választ várták. Napjainkban az Egyház tagjainak sikertelensége a tanúságtételben és gyarlósága a küldetés teljesítésében sokszor megvetést vált ki. Mondják, hogy a rosszé, a Gonoszé az utolsó szó. Talán ők is ezt a választ várják csak? Az Egyház szüntelen megújulásra szorul hazánkban és határainkon túl egyaránt. Istenünk! Add, hogy a Te irgalmaddal és áldásoddal tudjuk szorgalmazni mindannyian a megújulást nemzetünk minden tagjának, a körülöttünk és mellettünk élőknek, az egyházközségünknek, az ellenünk vétkezőknek és személyesen nekem is. Add, hogy a változás óhaját ne csak szavakban tudjuk kifejezni, hanem tetteinkben, életvitelünkben, értékrendünkben is. Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy mi, akik az Egyház által közvetített értékek által kívánjuk építeni Országodat, minden rászoruló embertársunkat segíthessük hozzá, hogy emberibb életet élhessenek, és ezzel vonzó példát mutathassunk a határainkon kívül is, szerte a világban élő felebarátainknak is. Legyen meg a Te akaratod!

Miatyánk…
Könyörülj rajtunk, urunk!

Befejező imádság

Mindenható Istenünk! Engedd, hogy keressük és megtaláljuk azt az utat, amelyet nekünk egyénileg, a nemzetünk egészének, a határainkon túli népeknek és az egész világnak kijelöltél. Fogadd el könyörgésünket a Neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért, és mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak!
Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk! Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk! Urunk, mentsd meg országunkat, a határon túli nemzettársainkat, az ott élő népeket és az egész világot Szent Fiad, Jézus Krisztus által, valamint Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek közvetítésével és az ő érdemeikért! Add, hogy egység és béke legyen közöttünk!

(Összeállította: Bodorkós Imre atya munkája alapján Albertné Révay Rita)

2011.04.04.

<<<


Previous page: Énekek
Next page: Kéréseink