Tudósítás a 2011-es év januári klubdélutánjáról

Fórum-jellegű januári klubdélutánunkon Dr. Wetzel Tamás PhD miniszteri biztos úr, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársa tisztelt meg bennünket részvételével, és részletesen informálta egyesületünk tagjait, a jelenlevő keresztszülőket és érdeklődőket arról, miként kérhetik és nyerhetik el csángómagyar testvéreink is a magyar állampolgárságot, melyek a kettős állampolgárság felvételének a lehetőségei. Szakértőként Szőcs Anna kísérte el a tájékoztatóra.

Megtudtuk, hogy igen rövid idő alatt és minimális költséggel elkészült az új törvénytervezet, amelyet az Országgyűlés 97,7 %-os arányban elfogadott május 26-án. A szemléletváltás sikerült. A csángók egyszerűsített, kedvezményezett honosítási kérelmére most mód van. Hátrányos helyzetük és a történelmi események miatt ők eddig soha nem voltak magyar állampolgárok. Mindazok, akiknek valószínűsíthetően magyar a származása és beszélik a magyar nyelvet legalább középszinten, remény-teljesen beadhatják a kérelmüket. Bizonyításra elfogadják például valamelyik szülő vagy ős keresztlevelét, vagy a plébános igazolását, hogy római katolikus vallású az illető. Nincs időbeli korlátozás sem. Később is beadható a kérelem. Megnyugtató ez azon csángók számára, akik csak románul beszélnek, és az életkörülményeik eddig nem engedték meg, hogy megtanuljanak magyarul, csak a szívükben tartották meg a magyarságukat, mert egy kis nyelvtanulás után majd később is benyújthatják kérelmüket. Egyszerű kérdésekre kell csak válaszolniuk, és ezt a saját falujukban beszélt dialektusban tehetik meg.

Névmódosításokra, az eredeti magyar névalakok újrafelvételére is sor kerülhet. Készséges és segítőkész, jól felkészült és kiképzett csapat fogadja a kérelmeket január 1-től, amelyeket gyorsított eljárással (három hónap alatt) fognak elbírálni.

Az eljárás illetékmentes. Bákóban és a moldvai falvakban is lesznek lakossági fórumok helyszíni segítségnyújtással, kitöltésben és fordításban, előreláthatóan február-március folyamán, Tőkés Lászlónak és az EMNT-nek köszönhetően. Számítanak majd a helyi csángó értelmiségiek közreműködésére is, hogy a különböző megváltoztatott névalakokban eligazodhassanak.

Az összes tudnivaló megtalálható az egyszerűsített honosítási eljárás hivatalos honlapján:

http://www.allampolgarsag.gov.hu/

Dr. Wetzel Tamás elmondta, hogy az első héten mintegy ötezer kérelmet nyújtottak be. A tervek szerint március 15-én a Budai Várban ünnepélyes eskütételre kerül sor, amely remélhetően örök élményt ad majd a számukra és mindannyiunk számára is.

Sokan voltunk, hiszen nagy érdeklődés előzte meg az összejövetelünket. Neves személyiségek is jelen voltak a közönség soraiban a keresztszülők és az érdeklődők között. Megtisztelt bennünket Duma András, a Szeret-Klézse Alapítvány elnöke, aki Moldvából érkezett hozzánk, de eljöttek az itt élő moldvai csángómagyar értelmiségiek közül is sokan:, Szőcs Anna mellett Iancu Laura és Kotis Mihály is. A keresztszülők közül Gergelyné Kovács Mária felajánlotta a segítségét, mint munkaerő. Diószegen tanított két évig, és jól ismeri az ottani családokat. A jelenlegi írott névalakok külső torzításokkal keletkeztek. Kodály Zoltánt idézte, kiemelve, hogy erre az esetre is igaznak tartja: „A szájhagyománynak erősebb a bizonyító ereje, mint az írott forrásoknak”. Sokan fel is szólaltak, például gróf Klebelsberg Éva, a két világháború között tevékenykedő nagyhatású kultuszminiszter, gróf Klebelsberg Kuno unokahúga, aki történészként is csatlakozott Marika gondolatához. A történelmi nevek védelmében is felemelte a szavát. Köztünk volt Horváth Szilárd, az AMMOA elnöke, valamint Dormán László újságíró is, és még sokan mások.

Sok kérdés is elhangzott, amelyekre megkaptuk a válaszokat. Például arra a kérdésre, hogy mi keresztszülők mit tudunk tenni az ügy érdekében, azt válaszolta Dr. Wetzel Tamás, hogy az információk eljuttatásában tehetünk a legtöbbet. Pákozdi Judit elnökünk mindannyiunk nevében megköszönte a szíves tájékoztatást és az értékes ismereteket, és megajándékozta őt a Naputánjáró című lapunk legutóbbi számával, a Szeret-menti népdalvetélkedő egyik CD-jével és a Csángó galuska című könyvvel. Utána beszámolt a várható fontosabb eseményekről:

  • Január 30-án tanár-keresztszülő találkozó lesz ebben az évben is, de ezúttal Piliscsabán, a Ward Mária Általános Iskolában 14-16 óra között. Címe: 2081 Piliscsaba, Béla király utca 72. (Vonat indul a Nyugati pályaudvarról Piliscsabára: 12,30-kor. A Klotildligeti megállónál kell leszállni, és a vonat mellett jobb oldalon kb. 30 méter gyalog.)
  • Február 5-én lesz a Csángó Bál
  • Március 12-én Szentendrén lesz Jótékonysági Bál a Rajkó zenekar közreműködésével a diószéni gyerekek nyári nyaraltatásának a javára. Támogató jegyeket a következő klubdélutánunkon lehet vásárolni.

A VII. Szeret menti Népdalvetélkedő rövid , videófilmes beszámolójával folytatódott a program. Tündik Tamás, a Gyepük Népe Alapítvány igazgatója tartotta, aki évek óta tevékenyen részt vesz a szervezésben. Most a Csíkfaluban megrendezett versenyen zsűritagként és szervezőként is közreműködött. A győztesek értékes nyereményeket kaptak, többek között Büttner Saroltától is, aki a KEMCSE különdíjait adta át nekik. Tündik Tamás itthon is rendez régóta népdalversenyeket. Az idei május 9-én lesz, amelyre ezúttal is meghívta a szeretmenti nyerteseket.

Kovács Krisztián ez alkalommal is gyönyörűen énekelt és furulyázott nekünk, amit a résztvevők hálás tapssal fogadtak.

A következő klubdélutánunk február 12-én, szombaton 14 órától lesz a szokott helyen, a Háló Központban. ((Budapest, V. ker., Ferenciek tere 7-8. (Kossuth L.u.1.III.lph. II.em. .9.) Dr. Heltai János Imre lesz ismét a vendégünk, aki a múlt év májusában tartott nagy sikerű nyelvészeti előadását folytatja. Reméljük, hogy megnézhetjük a régen tervezett filmeket is. Szeretettel várunk mindenkit.


Lejegyezte:
Pákozdi Judit és Albertné Révay Rita,
Prekrit Judit fotóival

2011. január 15.

U.i.: az alábbi forrásokban tájékozódhatunk még a honosítási kérelmekről:

http://erdely.ma/hatranyban.php?id=79930&cim=a_csango_klauzula_segiti_a_honositast_video

A nagyváradi „Bihari Napló” c. lap 2010. 288. számában (dec.13.) interjú olvasható a 7. oldalon Dr.Wetzel Tamás miniszteri biztos úrral.

<<<


Previous page: Csomagküldés
Next page: Novemberi klubdélután 2011