Diószéni gyerekekért jótékonysági koncerttel

Tudósítás a 2011-es év márciusi klubdélutánjáról

Az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér egyik termében, átmenetileg egy új helyszínen gyülekeztünk szép számmal a klubdélutánunkra. Pákozdi Judit, elnökünk köszöntötte a megjelent keresztszülőket és az érdeklődőket, majd örömmel bemutatta a diószéni gyerekeket és a tanáraikat, Szász Erzsébetet és Lovász Mátyást, akiket már régi ismerősként üdvözöltünk, hiszen tartottak már előadást nálunk egy régebbi klubdélutánunkon. Mátyás beszélt Diószénről. Jó a nyelvállapot. A középkorúak egymás között magyarul beszélnek. Szépen sorra elmondták a gyerekek a nevüket, korukat, kicsit félszegen, de nagyon ügyesen válaszoltak is a kérdéseinkre, majd elénekelték mindegy főpróbaként az esti műsorukat, Petrás Robika pedig szépen elmondta a meséjét, aztán sietve indulniuk kellett Szentendrére.

Elnökünk beszámolt utána egy nagy jelentőségű eseményről. A Parlamentben megalakult a Nemzeti összetartozás bizottsága Potápi Árpád vezetésével, 8 taggal. Az első ülésükön ünnepélyes keretek között számos csángó szervezet képviselőjének részvételével március 7-én tárgyalt a csángók helyzetéről, megmaradásuk feltételeiről, életkilátásaikról, ahol Solomon Adrián, az MCSMSZ elnöke előadást tartott. Egyesületünk elnöke is meghívást és szót is kapott a kb. 2 órás megbeszélésen. Ld. bővebben:

Gergelyné Kovács Marika kapta meg ezután a szót. Kodály Zoltán szavait idézte: az országépítést az óvodásokkal való foglalkozásokkal kell elkezdeni. A magyar szókincs és az imádság közös énekléssel menthető meg Moldvában. Azt tapasztalta, hogy a mindennapi élet szókincse megmaradt. A főzésről és a munkáról jól tudtak magyarul beszélgetni a falusiak, de azt már nem tudták elmondani magyarul, hogy miről prédikált a pap. Az egyházi szókincsük elveszett, de a véleménye szerint visszatanulhatnák. Örömmel jelentette be, hogy három társunk jelentkezett az elmúlt havi klubdélutánon bejelentett énekkurzusára. Ezúttal egy XVII. századi népi gyűjtésből származó keresztúti éneket tanultunk meg (Éneklő Egyház, 695. sz., 1035-1050.oldal.)

Ezt követően a „Gyöngyökkel gyökereztél” c. film Duna TV-től kapott másolatát megtekintettük. Megrendülten néztük a képsorokat, amelyet 1998-ban rögzítettek Tánczos Vilmos kolozsvári néprajzkutató közreműködésével. Közel 20 idős moldvai csángómagyar férfit és nőt hallhattunk és láthattunk, akik még tudják (tudták) a XIII. századi eredetű, kizárólag élőszóban átadott szakrális népköltészet imáit, amelyek az életformaváltással a fiatalabbaknak már félő, hogy nem hagyományozódhat tovább, ha minden így marad.

Együtt indultunk Szentendrére, hogy 18 órától a Pest Megyei Könyvtár színháztermében megtekinthessük a Jótékonysági Koncertet a diószéni gyerekek nyári nyaraltatásának a javára, amelyet alelnökünk, Willemse Jolanda szervezett. Maga a polgármester, dr. Dietz Ferenc nyitotta meg az estet és Jolanda konferált végig nagy szakértelemmel és sok kedvességgel. Ld. még:


Nagy sikert aratott a Rajkó zenekar, Petrás Mária, Kovács Krisztián, Orbán Borika, a diószéni gyerekek, valamint a szentendrei gyerekek is. Minden jegy elkelt. Telt ház és fantasztikus élmény volt.

Köszönjük Jolanda mindannyiunk nevében!

***

Fontosabb várható események:

1.) Hagyományainkhoz híven Közös Keresztutat járunk az itt élő moldvai magyar testvéreinkkel együtt április 1-én, pénteken:

A KEMCSE Vallási és Hagyományőrzési Munkacsoportja szervezésében szeretettel hívunk a Keresztút liturgiájában részt venni kívánó és minden kedves keresztszülőt és érdeklődőt a Húsvét előtti Első Pénteki Keresztútra
Rákosligeten, Tampu-Ababei József lujzikalagori születésű plébános atya
vezetésével.

Időpont: 2011. április 1, Első Péntek 17 óra
Gyülekezés: 16,30 óra
Hely: a Budapest XVII. ker. Hősök tere,
Magyarok Nagyasszonya
római katolikus templom

http://rakosliget.plebania.hu
Elérhetőség: az Örs vezér térről a 276E busszal
Tel: 20/5146-995 (Vékony Márta)

2.) A következő klubdélutánunk április 9-én, szombaton 14 órától lesz szintén az új helyszínen, az Eötvös utca 10-ben, amikor Iancu Laura költő és néprajztudós, valamint Tampu Sztelian, a Lakatos Demeter Egyesület most megválasztott új titkára tisztel meg bennünket. Hallhatunk majd az Egyesület munkájáról, esetleges együttműködési lehetőségeinkről és a Moldvában szokásos húsvéti szokásokról is.

Szeretettel várunk mindenkit.

Lejegyezte:
Albertné Révay Rita,
Prekrit Judit fotóival

2011. március 22.

<<<


Previous page: Csomagküldés
Next page: Novemberi klubdélután 2011