Moldvai vendégekkel és szép énekekkel

Tudósítás a 2011-es év novemberi klubdélutánjáról

Novemberi klubdélutánunk vendégei Moldvából érkeztek: az MCSMSZ elnöke, Solomon Adrián és alelnöke, Kató Gyula. Velük együtt nagy örömmel hallgattuk Orbán Borika énekét, majd művészvendégeinket: Kalocsai Mária népdalénekest, előadóművészt, népdalgyűjtőt, akinek világi csángó dalokból összeállított műsorát Farkas Gábor kísérte kobozán.

Kalocsai Mária népdalgyűjtő 2006-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-zenetanár, karvezető szakán. Tanulmányai alatt tanulhatott Vikár Lászlótól, Olsvay Imrétől, Paksa Katalintól és még sok jeles népzenész-kutatótól. Rendszeresen jár gyűjtőurakra Erdély és a mai Magyarország területén. Nagy gonddal összeállított műsorán érződött az elkötelezettsége is, hogy a magyar énekes hagyományok gyűjtése, előadása, éltetése mellett továbbörökítse és elterjessze, népszerűsítse az énekeket minél szélesebb körben a társadalom minden rétege számára. Nagy tapssal és a Tíz év Moldvában, valamint a Csángó galuska című könyv egy-egy példányával. köszöntük meg az előadásukat.

Rövid szünet után a vendégeink számoltak be az oktatási programjuk eredményeiről és problémáiról. (Hegyeli Attila más irányú fontos programja miatt volt kénytelen lemondani az előadását.) Először elnökünk, Pákozdi Judit kellemes kötelességének tett eleget, amikor bejelentette, hogy a keresztszülők és egy csángó történész kölcsönei alapján megjelenhetett a világ első csángó társasjátéka, a Naputánjáró társasjáték, éppen Lakatos Demeter születésének 100. évfordulójára. Átadta a játék kitalálójának és megvalósítójának, Albert Zoltán Máténak egy köszönőlevéllel együtt a jelképes első példányt. Sajnos szerzőtársa Iancu Laura, valamint a segítői: Abonyi György (aki a nyomdai előkészítést végezte) és Csurgai-Horváth Dorottya (aki a doboz borítójának rajzát készítette) nem tudtak eljönni a klubdélutánunkra, nekik előzőleg adtuk át a köszönőleveleket és a nekik szánt játékot. A moldvai magyarok és a gyerekek számára Pákozdi Judit átnyújtott egy társasjátékot Solomon Adriánnak, aki megígérte, hogy amint hazaér, három gyermekével azonnal ki fogja próbálni.

Solomon Adrián a beszámolója kezdetén külön kiemelte, hogy mennyire a szívéhez szóltak a Kalocsai Mária előadásában hallott csángó dallamok. A jelenlévő keresztszülők, valamint egy vállalkozó és egy közgazdász kérdéseire Solomon Adrián és Kató Gyula válaszoltak. Sokan vannak, akik pénzzel, adományokkal, idővel, munkával segítik évek óta a moldvai magyarokat. Sok nehézséggel kell valamennyiüknek szembenézni Moldvában és itthon is. A kérdésekből, hozzászólásokból, válaszokból sok problémára fény derült. Van mit javítani, de mindnyájan egyetértettünk abban, hogy érdemes moldvai magyar testvéreinkért, a keresztgyerekeink továbbtanulásáért minden tőlünk telhetőt megtennünk. Solomon Adrián ígéretet tett arra is, hogy pontosabb nyilvántartásokkal igyekeznek majd a kapott javakkal elszámolni az adományozók felé, és még jobban fognak igyekezni, hogy a tehetséges gyerekeket ösztönözzék, felkészítsék és indítsák felsőbb iskolákba Csíkszeredán kívül Gyimesfelsőlokra is, Böjte Csaba atya és Berszán Lajos atya iskoláiba is, ahol a csángó gyerekeket jó szívvel várják és fogadják. Reméljük, hogy a most elkészült csángó társasjáték is hozzájárul ahhoz, hogy meghozza a gyerekek kedvét a tanuláshoz, saját kincseik felfedezéséhez és megőrzéséhez.

*****

Beszámoltunk a közeljövőben várható rendezvényekről is, amelyeknek a plakátjai a honlapunkon is olvashatók (Csángó est: március 19-én 17 órakor Bp.V.ker., Molnár u. 5; Adventi jótékonysági est a pusztinai gyerekekért: december 2-án, 18 órakor Székesfehérváron (Székesfehérvár, Liszt F. u. 1.); valamint Jótékonysági est a trunki gyerekekért: december 3-án 15 órakor, Bp.,Kerepesi út 3.) Támogató jegyeket vásárolhatunk. A rendezvényeken a társasjáték is megvásárolható.
Fogadóórát tart Pákozdi Judit elnökünk az irodánkban minden kedden 10-13 óra között.
Helyszín: Böszörményi Irodaház (Bp., XII. ker., Böszörményi út 22. II. em., T: 06/30-96-059-19) A társasjáték számlával itt is megvásárolható.

*****

A következő összejövetelünk december 10-én lesz, amikor közös karácsonyi rendezvényt szervezünk a Lakatos Demeter Kulturális Egyesülettel, az itt élő és tanuló moldvai csángó-magyarokkal. Vendégünk Kóka Rozália lesz. Várunk mindenkit szeretettel!

Lejegyezte:
Albertné Révay Rita,
Prekrit Judit fotóival

2011.11.25.

<<<


Previous page: Csomagküldés
Next page: Turizmus