Meghívó

Tisztelt Tagtársunk, Tisztelt Küldöttek!

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének 2014. évi küldöttgyűlését augusztus 29-re 10 órára hívjuk össze. A küldöttgyűlés helyszíne: lábnyiki Magyar Ház.
Napirend:
1. Az eltelt két év, a kialakult rendkívüli helyzet értékelése.
2. Általános tisztújítás
3. Egyebek
Emlékeztetjük tagjainkat, hogy érvényes alapszabályunk szerint bárki részt vehet a küldöttgyűlésen, aki befizette tagdíját, azonban csak azok a küldöttek rendelkeznek szavazati joggal, akiket a szabályzat által leírt módon korábban erre felhatalmaztak.
Az érvényes alapszabály román és magyar nyelvű változata elérhető itt.
Részvételi szándékát kérjük a kontakt@csango.ro e-mail címen jelezze.

MCSMSZ


2014. augusztus 13.
 

 

<<<


Previous page: Csángóföldön jártunk
Next page: Nagy nyári vakációs album