Ezüstmise Lujzikalagorban, magyar nyelven

Július 7-én, délelőtt 11 órától tartotta meg Salamon József gyimesbükki plébános 25 éves jubileumi ezüstmiséjét szülőfalujában Lujzikalagorban. A magyar nyelvű szentmisén a család, rokonság és hívők mellett nagyszámú bükki és hidegségi hívő vett részt egy keresztaljával. A prédikációban és az ünnepelt köszönő szavaiban többször hangsúlyozták a szülők, a rokonság biztatásának, kiállásának, biztos támaszának pótolhatatlanságát.

Egy beszámoló és akárhány fénykép sem tudja visszaadni azt a felemelő érzést, amit akkor éreztem, amikor a kalagori nagytemplom megtelt magyar szenténekek és imák hangjával, amikor egy törékeny, vékony férfi, túl a nyolcvanon megállt az oltár előtt és ott fia, a jubiláló pap elébe ment, hogy megáldja, Isten áldását kérve rá. Egy pillanatra a legtermészetesebb dolog volt, hogy itt, ebben az impozáns templomban gyimesi és kalagori asszonyok rendben, együtt járulnak áldozni, hogy egy fiatal pap a mise végén szép kalagori beszéddel elmeséli, hogy milyen sorsdöntő hatással volt rá Salamon pap bácsi példája, hogy a falubeli gyerekek régesrégi magyar imákkal köszöntik az ünnepeltet, hogy egy jó óra alatt olyan bensőséges hangulat alakult ki, ahol kézzelfogható volt a hit csodája, az Istenbe vetett bizodalom. És ebben a csodában benne volt az ősök, a gyiákok, a kántortanítók, a búcsúvezetők, a névtelen és számon tartott papok sokasága kalagorból, akik anyanyelvükön imádták és imádják itt Moldvában vagy túl Magyarföldön a Megváltót. Felettébb szép volt ez a mise, felettébb szép volt ez a pillanat!

Isten éltesse Salamon József pap bácsit!

<<<


Previous page: Ifjú alkotók Gyergyószárhegyen
Next page: Csángóföldön jártunk