Szponzorálás

Önnek Romániában bejegyzett cége van és szeretné cége révén támogatni a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége tevékenységét. Most megteheti anélkül, hogy Önnek vagy cégének mindez pénzbe kerülne!
A romániai törvénykezés lehetővé teszi, hogy szponzorálási szerződést kössön egy civil szervezettel, a szponzorálási összeget pedig leírhatja cége nyereségadójából azzal a feltétellel, hogy a felajánlott szponzorálási összeg nem haladhatja meg a nyereségadó 20%-át, illetve a cég forgalmának 3‰-ét (ezrelékét). Ahelyett, hogy az államnak adná ezt a pénzt, lehetősége van, hogy egy jó célt támogasson.

 

Itt elolvashajta a törvénykezésnek a szponzorálásra vonatkozó előírásait:

 

Extras din Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
Art. 1. – (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.
(2) Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.
Art. 5. – (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.
Art. 9. – (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.


Extras din Codul fiscal
Art. 19 - Credit fiscal
(4) Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
b) nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.


Previous page: Továbbtanulók részére
Next page: Keresztszülők