Volt finn politikust tüntettek ki Budapesten

A Magyar Köztársasági Érdemrend polgári tagozatának lovagkeresztje kitüntetést adta át Tytti Isohookana-Asunmaa volt finn kulturális és oktatási miniszternek Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Budapesten. A volt politikus sokat tett a csángó kultúra védelméért.
Az egykori parlamenti képviselő, korábban az Európa Tanács kulturális, tudományos és oktatási bizottságának tagja kulturális miniszterként is kiemelt figyelmet szentelt a kisebbségek, a kis népek és népcsoportok kultúrája megőrzésének és fejlesztésének, majd megismerkedett a csángók történelmével, kulturális értékeivel.
Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagjaként 1999 júliusában felkereste a jelentősebb moldvai csángó településeket. Helyszíni tapasztalatait és következtetéseit jelentésben fogalmazta meg, szorgalmazta az anyanyelv bevezetését az iskolákban és a templomi liturgiában.
A jogállamiság értékei felett őrködő strasbourgi szervezet kulturális, oktatási és tudományos bizottsága 2001-ben elfogadta Tytti Isohookana-Asunmaa jelentéstervezetét a csángó kultúra védelméről. Ez a dokumentum a maga nemében az első volt, amely európai fórumon ilyen részletességgel mutatta be a csángók helyzetét.

Budapest, 2011. április 15., MTI

Lovagkeresztet kapott Tytti Isohookana-Asunmaa

2011. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából, a külügyminiszter javaslatára, Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke, a csángók érdekében kifejtett tevékenységéért, a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak nemzetközi szintű elismertetéséért és érvényesítéséért, valamint a kisebbségi autonómiakoncepció megvalósításáért végzett több évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréseképpen, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Tytti Isohookana-Asunmaa asszonynak.
A kitüntetést 2011. április 15-én a magyar külügyminisztériumban adták át, a laudációt Tőkés László európai parlamenti alelnök mondta.
A kitüntetést Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára adta át. A kormánypárti politikus szerint „a magyarok nagyon hálásak Tytti Isohookana-Asunmaa asszonynak a magyar-finn barátság érdekében kifejtett munkájáért”. Németh Zsolt három pontban foglalta össze, mi az, ami a finn személyiség tevékenységében fontos összetevője a magyar-finn barátságnak. „Elsősorban a moldvai csángókért végzett munkájáért vagyunk hálásak, hisz a csángók léte és nemléte szorosan összekapcsolódik a magyar nemzet létével és nemlétével. A csángó ügy tabukérdése volt a magyar-román kapcsolatoknak, amíg Tytti Isohookana-Asunmaa európa tanácsi jelentése kiszabadította a vitathatatlan kérdések tárgyköréből” – mondta Németh Zsolt felsorolva még a veszélyeztetett kisebbségekért végzett tevékenységét, illetve azt, hogy Finnország az erkölcsöt mindig a politikai cselekvés középpontjába helyezte. „Ha ezt a példát Magyarország nem is követte az elmúlt években, az új magyar kormány az erkölcsöt kiemelt szempontnak tartja külkapcsolataiban is, ami a magyar-finn barátságot még jobban megerősítheti” – jelentette ki Németh Zsolt.
Laudációja előtt Tőkés László megjegyezte, hogy Erdély is nagy barátjának tartja Tytti Isohookana-Asunmaa asszonyt. Méltató beszédében az Európai Parlament alelnöke szólt arról, hogy a docens asszony már hazája kulturális minisztereként is kiemelt figyelmet szentelt a különböző kisebbségek, a kis népek és népcsoportok kultúrája megőrzésének és fejlesztésének.
Amint a laudációban elhangzott, Tytti Isohookana-Asunmaa Európa-tanácsi munkája során került kapcsolatba a csángókkal. 1999. júliusában felkereste a jelentősebb moldvai csángó településeket. Helyszíni tapasztalatait és következtetéseit egy nyolc pontból álló jelentésben fogalmazta meg. Fontosnak ítélte a csángók korrekt tájékoztatását arról, hogy milyen alapvető emberi jogok illetik meg őket. Szorgalmazta az anyanyelv bevezetését az iskolákban és a templomi liturgiában.
Az Európa Tanács Kulturális, Oktatási és Tudományos Bizottsága 2001 áprilisában elfogadta a Tytti Isohookana-Asunmaa asszony által elkészített jelentéstervezetet. Ennek alapján a Strasbourgban ülésező Parlamenti Közgyűlés 2001. májusában elfogadta az 1521/2001-es Ajánlást, amely konkrét javaslatokat tartalmaz a csángó kultúra védelmében. Ez a dokumentum a maga nemében az első volt, amely egy európai fórumon ilyen kendőzetlenül és részletességgel mutatta be a csángó közösség valós helyzetét. Visszavonulva az aktív politikusi tevékenységtől, az Oulu-i egyetem tanáraként Tytti Isohookana-Asunmaa változatlanul megőrizte kapcsolatát a csángókkal. Rendszeresen felkeresi Csángóföldet, gyakori vendég a kisebbségek helyzetével foglalkozó szakmai rendezvényeken. 2003-ban a Csángó Kultúráért Díjjal tüntették ki.
Tőkés László szerint a Budapesten átadott kitüntetés is bizonyítja, hogy a magyarok – beleértve a csángókat is – „befogadták” Tytti asszonyt. „Az állami kitüntetés által nyújtott elismerés mellett létezik a megbecsülésnek egy másik formája is, ez pedig az a lelki közösség, amely az évek során a védtelen csángók és az ő finnországi, európai védelmezőjük, gondviselőjük között kialakult” – mondta az EP alelnöke, majd azzal zárta gondolatait, hogy Tytti Isohookana-Asunmaa munkája alapján joggal tisztelhetünk benne egy igazi európait, mert a veszélyeztetett közösségeket és kultúrákat nem elég csupán nagy szavakban éltetni – amint Európában is sokan megelégszenek ennyivel –, hanem tenni, cselekedni is kell megmaradásunkért. „Tytti asszonnyal együtt mi is csak ekképpen válhatunk igazán európaiakká” – mondta Tőkés László elismerve azt is, hogy e budapesti kitüntetés az értékek helyükre kerülését szolgálja.
Tytti asszony Petőfi Sándor és Ady Endre finnre átültetett szavaival köszönte meg az elismerést, majd megjegyezte, hogy munkája bizonyos szempontból félbemaradt. „Ez a kitüntetés arra fog emlékeztetni, hogy a csángókat sikerült szélesebb körben is megismertetnem a világgal” – mondta a kitüntetett, majd arról beszélt, hogy nagyon vágyik eljutni olyan csángó falvakba, ahol az iskolákban magyar nyelvet oktatnak, és hogy ebben ő is részt vegyen. „Szeretnék minden jót kívánni Magyarországnak és Erdélynek is. Köszönöm szépen" – zárta magyarul köszönetét a finn személyiség.

Budapest, 2011. április 15.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája

<<<


Previous page: Tanacskozás állásfoglalása
Next page: Meghívó gyűlésre